เลขาสนช. หอบสถิติแจง 7 สนช. ไม่พ้นสมาชิกภาพ ยัน บิ๊กติ๊ก ลงมติครบตามเกณฑ์

เลขาฯ สนช. แจงสถิติการลงมติ-ลา 7 สนช. ยืนยันลาถูกต้องตามเกณฑ์ไม่พ้นสมาชิกภาพ – พบ 3 ใน 7 ลงมติครบตามเกณฑ์ 1 ในนั้นคือ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นำสถิติการการประชุม สนช. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน โดยพบว่า มีการประชุมทั้งสิ้น 84 ครั้ง และมีการลงมติทั้งหมด 1,264 ครั้ง โดยสมาชิกจะต้องลงมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 421 ครั้ง

ซึ่งสถิติการลงมติของสมาชิก สนช. ทั้ง 7 คน มีเพียง 3 คน ที่ลงมติตามเกณฑ์ 421 ครั้ง หรือครบ 1 ใน 3 ของการลงมติ 1,264 ครั้ง คือ พลเอกปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. และพลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ

ขณะที่ อีก 4 คน คือ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ,นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ที่ลงมติไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 421 ครั้ง แต่มีการลาประชุมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงไม่ขาดสมาชิกภาพ โดยสถิติการลงมติ :

– พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ลงมติจริง จำนวน 398 ครั้ง ไม่ลงมติ 27 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 839 ครั้ง

– นายดิสทัต โหตระกิตย์ ลงมติจริง จำนวน 214 ครั้ง ไม่ลงมติ 3 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 1,047 ครั้ง

– พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ลงมติจริง จำนวน 428 ครั้ง ไม่ลงมติ 4 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 832 ครั้ง

– พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ลงมติจริง จำนวน 230 ครั้ง ไม่ลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 1,034 ครั้ง

– นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ลงมติจริง จำนวน 387 ครั้ง ไม่ลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 877 ครั้ง

– นายสุพันธ์ มงคลสุธี ลงมติจริง จำนวน 656 ครั้ง ไม่ลงมติ 19 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 589 ครั้ง

– พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ ลงมติจริง จำนวน 646 ครั้ง ไม่ลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนมติที่ไม่นับ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลา หรือติดราชการสภา จำนวน 618 ครั้ง

ขณะที่ สถิติวันลา ในการประชุมปี 2559 นั้น สนช. มีการประชุมทั้งสิ้น 84 ครั้ง โดย:

– พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ลาประชุมทั้งวัน 25 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 23 วัน

– นายดิสทัต โหตระกิตย์ ลาประชุมทั้งวัน 13 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 62 วัน

– พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ลาประชุมทั้งวัน 11 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 50 วัน

– พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ลาประชุมทั้งวัน 8 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 68 วัน

– นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ลาประชุมทั้งวัน 5 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 63 วัน

– นายสุพันธ์ มงคลสุธี ลาประชุมทั้งวัน 15 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 31 วัน

– พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ ลาประชุมทั้งวัน 9 วัน และลาเป็นช่วงเวลาอีก 39 วัน

บทความก่อนหน้านี้ออกคำสั่ง! ตัดสัญญานโทรศัพท์ ภายในวัดพระธรรมกายแล้ว แค่ทรูที่ใช้ได้
บทความถัดไปเกาะติดข่าวธรรมกาย : หมอมโน แจ้งความถูกคนลึกลับ โทรข่มขู่ กล่าวหาเนรคุณวัด