พลังประชารัฐประชุมใหญ่ ปรับกก.บห.-เปลี่ยนโลโก้พรรค

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ประชุมใหญ่โดยใช้เวลาประชุมราว 2 ชั่วโมง และมีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม จำนวน 7 คน จาก 24 คน ประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ธีระวร นางวลัยพร รัตนเศรษฐ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และนายวิเชฐ ตันติวานิช และเลือกสมาชิก เข้ามาเพิ่มอีก 17 คน ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วย

1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 3. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 4. นายอนุชา นาคาศัย 5. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 6. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 7. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 8. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 10. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 11. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12. นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 13. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 14. นายอิทธิพล คุณปลื้ม 15. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 16. นายชวน ชูจันทร์ 17. นายสันติ กีระนันทน์ 18.นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล 19.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 20. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 21.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 22. นายสุพล ฟองงาม 23. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 24. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 25.นายสุชาติ ชมกลิ่น 26.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 27. นางประภาพร อัศวเหม 28. นายนิโรธ สุนทรเลขา 29. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 30. นายสกล ภัททิยกุล 31. นายไผ่ ลิกค์ 32. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 33. นายสุรชาติ ศรีบุศกร และ 34.นายนิพันธ์ ศิริธร

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของพรรค ว่า การปรับเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคจาก 24 คน เป็น 34 คน เป็นการเปิดโอกาสให้ส.ส.เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละกลุ่มและรายพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนของพปชร.ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจากนี้พรรคพปชร.จะเข็มแข็งขึ้น

“ผมขอขอบคุณ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และสมาชิกพรรคทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจต่อการทำหน้าที่เลขาธิการพรรค และมั่นใจว่าในปี 2563 พรรคพปชร.จะเดินหน้าบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงของพปชร. ซึ่งสอดคล้องกับโลโก้พรรคที่ปรับเหลี่ยมมุม ใช้ลายเส้นที่เป็นวงกลมมาแทนที่ เปรียบเสมือนความกลมเกลียวของรัฐบาลและประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคี” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นอกจากนั้น ยังมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของพรรค จากสัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยม สีลายธงชาติ ภายในเป็นข้อความพรรคพลังประชารัฐ มาเป็นวงกลม สีลายธงชาติ ล้อมรอบข้อความพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งแสดงถึงความกลมเกลียว ไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทงตัวเอง โดยมีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ได้เห็นชอบให้ใช้โลโกใหม่ ทั้งนี้ พรรคยังได้จัดเตรียมเสื้อโปโลสกรีนโลโกใหม่เพื่อเตรียมแจกให้แก่พล.อ.ประวิตร สวมใส่ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่แกนนำ ส.ส.และสมาชิกพรรคด้วย

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนที่รัก/นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / Phantom Boy
บทความถัดไปจ่อเรียกผู้เกี่ยวข้องให้การอีก เหตุตร.นอกเครื่องแบบสอดแนมทีมผู้จัดวิ่งไล่ลุง