“ตั๊น จิตภัสร์” ลุยเมืองคอน ขึ้นเขาเยี่ยม รร. ตชด. รับฟังปัญหา ก่อนนำมาหารือต่อที่สภา

“ตั๊น จิตภัสร์” ลุยเมืองคอน ขึ้นเขาเยี่ยม รร. ตชด. รับฟังปัญหา สวัสดิการครู – นักเรียน

โฆษก กมธ.สวัสดิการสังคมฯ พร้อม ส.ส. ประชาธิปัตย์ในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน – กีฬา แก่ รร. ตชด. เมืองนครศรีฯ 2 แห่ง รับฟังปัญหาสวัสดิการครู – นักเรียน พร้อมประสานแก้ไข ช่วยเหลือ เร่งด่วน

วันนี้ (21 ธ.ค.) น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วย นายชัยชนะเดชเดโช และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ และ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยได้นำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการตั้งใจเรียนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

จากการสอบถามพูดคุยถึงปัญหาของทั้งสองโรงเรียน พบว่าอาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งพื้นที่อยู่ในหุบเขาห่างไกล ครูต้องอาศัยที่โรงเรียน ถนนและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบาก ทำให้ขาดรถโดยสารในการเดินทาง การขาดงบประมาณที่เพียงพอ ทำให้ผู้ปกครองผลัดเปลี่ยนกันช่วยกันดูแล ทำอาหาร ทำความสะอาด และดูแลความปลอดภัย เพราะไม่มีภารโรง แม่ครัว นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องสาธารณนูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งระบบน้ำอุปโภค บริโภค ระบบไฟฟ้า เสาสัญญาณโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เนต

ส่วนในเรื่องของครูนั้นยังขาดแคลนในส่วนของครูผู้ดูแลเด็กมีจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งครูในสังกัด สพฐ ยังเป็นการจ้างชั่วคราว ทำให้เกิดการขาดแคลนครูและการสอนเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องอีกด้วย

นางสาวจิตภัสร์ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียน ตชด. มาหลายปีทั่วประเทศก่อนหน้าที่จะได้มาเป็นผู้แทนของประชาชน พอได้เป็น ส.ส แล้วจึงอยากสานต่อเจตนารมณ์ ซึ่งจากปัญหาส่วนใหญ่นั้นโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก และขาดงบประมาณการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตนจึงพยายามเข้ามาผลักดันประเด็นนี้ มุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะมาเยี่ยมเยียน พร้อมเป็นขวัญกำลังใจ เข้าถึงเข้าใจปัญหา เพราะครูอาจารย์ ตำรวจ ทุกท่านเสียสละเพื่อชาติ เพื่อให้โอกาส ให้ความรู้ ให้การศึกษา ท้ายสุดนี้จะตั้งใจผลักดันปัญหาดังกล่าว นำเข้าวาระในการประชุมกรรมาธิการ และจะปัญหาเข้าหารือในสภา เพื่อผลักดันงบประมาณในการช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศทั้ง 218 แห่งต่อไป

บทความก่อนหน้านี้อุรุดา โควินท์ อาหารไม่เคยโดดเดี่ยว : ฮังเลใจฟู
บทความถัดไป“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” มองอดีตและปัจจุบันผ่านรัฐธรรมนูญไทย : ประวัติศาสตร์สุดแสนพิสดารสู่อนาคตอันยากคาดเดา