‘ทูตเดนมาร์ก’ เข้าพบ ‘นายกฯ’ สานต่อความสัมพันธ์ สานความร่วมมือลงทุนพื้นที่อีอีซี

“ทูตเดนมาร์ก” เข้าพบ “นายกฯ” สานต่อความสัมพันธ์ สานความร่วมมือลงทุนพื้นที่อีอีซี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล (H.E. Mr. Uffe Wolffhechel) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเดนมาร์กที่มีความใกล้ชิดมายาวนาน โดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เดนมาร์กถือเป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในยุโรปเหนือ เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันฉลองวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเดนมาร์ก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณเอกอัครราชทูต ที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง และมั่นใจว่าเมื่อเอกอัครราชทูต เดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเดนมาร์กจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความต่อเนื่องต่อไป ด้านเอกอัครราชทูต ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือตลอดเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศ ได้เรียนรู้จากการทำงานในประเทศไทย และพร้อมสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยที่อยู่ในระดับดีแล้ว ให้ดีขึ้นไปในทุกระดับ ทั้งสองยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรีขอบคุณเดนมาร์กที่มีส่วนสนับสนุนการรื้อฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งเอกอัครราชทูตเชื่อว่า FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีส่วนเพิ่มโอกาสสำคัญทางการค้าให้ไทยและเดนมาร์ก นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่นักธุรกิจเดนมาร์กมาร่วมลงทุนและสร้างงานในประเทศไทย และขอให้เดนมาร์กดูแลนักลงทุนไทยในเดนมาร์กด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนคณะนักธุรกิจเดนมาร์กลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในสาขาที่เดนมาร์กมีศักยภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในสาขาต่างๆกับฝ่ายไทย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นท้าทายในโลก ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยะ และสังคมผู้สูงอายุ โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้เดนมาร์กมีส่วนร่วมในศูนย์อาเซียน ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตพร้อมจะหยิบยกขึ้นหารือกับเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยคนต่อไป ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้เอกอัครราชทูต และครอบครัว มีความสุขในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่จะมาถึง

บทความก่อนหน้านี้“มานะ” ชี้ “ปารีณา” กับปัญหาที่ใหญ่กว่าของสังคมไทย
บทความถัดไป‘ศักดิ์สยาม’ ชู มอเตอร์เวย์บางใหญ่ สร้างงาน ปลุกเศรษฐกิจ