ทอท.มั่นใจต่างชาติเที่ยวไทยคึกคัก เชื่อสิ้นปีแตะ 2 แสนคน/วัน

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้เที่ยวบินของผู้โดยสารต่างประเทศ แบบเช่าเหมาลำ ยังไม่ได้มีเข้ามามากนัก หากเทียบกับปี 2561 คาดว่าจะเข้ามาน้อยกว่า โดยมีสาเหตุมาจากการที่ท่าอากาศยานมีข้อจำกัด ในเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน แต่ทิศทางผู้โดยสารต่างประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ ต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 ต่างชาติเดินทางเข้าในประเทศดีมาก ดีกว่าช่วงปี 2560 ค่อนข้างมาก แต่มาเจอข่าวฝุ่น PM 2.5 กระจายในหลายพื้นที่ ทำให้ช่วงเดือนเมษายน 2562 ผู้โดยสารต่างประเทศลดลงค่อนข้างมาก จึงมองว่าหากช่วงที่เหลือของปีนี้จนถึงต้นปี 2563 ไม่มีข่าวในลักษณะดังกล่าวออกมาอีก ก็จะทำให้ทิศทางยังดูดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่หากมีข่าวร้ายออกมา ก็ต้องพยายามสร้างข่าวดีออกมาควบคู่ด้วย อาทิ หากมีฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดอีก ก็ติองกระจายข่าวว่าแล้วพื้นที่ใดปลอดภัย และสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ เพื่อไม่ให้กระทบกับต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา โดยเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ ผู้โดยสารต่างชาติจะเข้ามาถึงระดับ 2 แสนคนต่อวัน และในช่วงเดือนมกราคมจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้โดยสารต่างชาติจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 2 แสนคนต่อวัน สำหรับต่างชาติที่เข้ามามากสุดยังเป็นจีน อยู่ที่ 17% ของภาพรวม และอินเดียที่เข้ามามีสัดส่วนไม่ต่างกัน

น.ท.สุธีรวัฒน์กล่าวว่า ขีดความสามารถของสนามบินหลักของทอท. 4 ใน 6 สนามบิน เข้าสู่จุดที่ให้บริการสูงมากกว่าขีดความสามารถที่แท้จริงแล้ว โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิที่มีช่วงเวลาใช้ทางวิ่ง 2 ทางวิ่งได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ส่วนช่วงเวลาที่เหลือวิ่งได้ 1 ทางวิ่ง เพื่อซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหาย หรือเพิ่มเติมต่างๆ โดยในช่วงเวลาที่สามารถใช้ทางวิ่งได้ 2 ทาง จำนวนเที่ยวบินจะเข้ามาเต็มสล็อต หรือเต็มตามกำหนดวันและเวลา ที่ผู้ประกอบการเดินอากาศหรือสายการบิน ได้รับอนุญาตหรือได้รับการจัดสรรไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการนำอากาศยานเข้าและออก ณ ท่าอากาศยานต่างๆ โดยของสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาเต็มทั้งหมด 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่วนช่วงที่ใช้ทางวิ่งเดียว จะมีเที่ยวบินเข้ามา 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเท่านั้น ทำให้จะเห็นได้ว่าจำนวนเที่ยวบินในช่วงเวลาปกติ เข้ามาเต็มขีดความสามารถในการรองรับแล้ว ทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนสล็อตได้อีก

“สิ่งที่ทอท.พยายามทำอยู่คือ การเพิ่มทางวิ่งที่ 3 ให้เร็วที่สุด โดยได้ศึกษาทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) ซึ่งใช้เวลาผ่านมากว่า 3 ปี ยังไม่ผ่านการเห็นชอบ ทำให้ยังไม่สามารถสร้างทางวิ่งเพิ่มเติมได้ โดยหากยังไม่สามารถสร้างทางวิ่งที่ 3 เพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับของสนามบินก็จะอยู่ในระดับเดิมต่อไป”น.ท.สุธีรวัฒน์กล่าว

น.ท.สุธีรวัฒน์กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกในช่วงเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ 4,036,238 บวก 7.71% เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 4,347,534 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 4,544,767 คน บวก 7.05% เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 4,245,456 คน รวม 2 เดือน อยู่ที่ 8,892,301 บวก 7.31% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 8,281,694 คน สำหรับตัวเลขผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วงวันที่ 1-8 ธันวาคม 2562 จำนวนอยู่ที่ 1,229,602 คน เพิ่มขึ้น 4.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 1,175,171 คน ส่วนผู้โดยสารในประเทศ เดินทางจำนวน 254,221 คน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 258,607 คน โดยจะเห็นว่าจำนวนคนเดินทางในประเทศลดลง แต่เชื่อว่าคงใช้บริการในสนามบินภูมิภาคเพื่อเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น สวนทางกับผู้โดยสารต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าจำนวนการเดินทางในประเทศที่ลดลง ก็ถูกทดแทนด้วยผู้โดยสารต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มองว่าตัวเลขผู้โดยสารที่ลดลง เป็นผลมาจากการที่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ในราคาที่ไม่แตกต่างกัน หรืออาจถูกกว่า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศ ผ่านเครื่องบินมากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้ดีเดย์ปิด “สีลม-เยาวราช” จัดถนนคนเดินกระตุ้นท่องเที่ยว 13-15 ธ.ค.นี้
บทความถัดไป‘เรืองไกร’ ขยี้ทุกเม็ด จี้นายกฯสอบฟาร์มไก่ ‘ปารีณา’ ผิดกฎหมายการใช้น้ำ