‘สุวิทย์’ คาดได้ ‘กกอ.-กมอ.’ ต้นปี63

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันนอุดมศึกษา(ก.พ.อ. )เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป ส่วนความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาตีความเกี่ยวกับหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม รวมถึงการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในกกอ. หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน จากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสรรหากกอ.ชุดใหม่

“ส่วนการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.)นั้นในพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ.2562 กำหนดไว้ชัดเจนเรื่องการได้มาซึ่งกมอ. โดยเฉพาะมาตรา25(1) ระบุว่าประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของกกอ.แสดงว่าต้องมีกกอ.ก่อนถึงจะดำเนินการสรรหากมอ.ได้  โดยคาดว่าจะสรรหากกอ.และกมอ. น่าจะได้เรียบร้อยช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563″นายสุวิทย์กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ประชุมประธานสภาอาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)จะยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ…เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งข้าราชการและพนักงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนั้นเรื่องนี้คงต้องมาคุยกันก่อน เพื่อดูรายละเอียดให้รอบด้าน

บทความก่อนหน้านี้ชาวปทุม เขต 5 เดือด ถือป้ายไล่ ส.ส.งูเห่า พรรคเพื่อไทย เรียกร้องลาออก-จัดเลือกตั้งใหม่
บทความถัดไป‘วิษณุ’ วินิจฉัย ‘ปารีณา’ คืนที่ ส.ป.ก.แล้วไม่ผิด รอใช้ ‘วันแมป’ ทั่วประเทศ แก้พื้นที่ทับซ้อน