ประวิตรนั่งหัวโต๊ะ ประชุมขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 58

ประวิตรนั่งหัวโต๊ะ ประชุมขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 58 กำชับทำงานเคร่งครัด รับมือวันปีใหม่

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์และเหตุการณ์การก่อการร้าย ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จึงเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฎหมายพิเศษในที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้จากเดิมต่อไปอีก 3 เดือน (20 ธันวาคม 2562-19 มีนาคม 2563) โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวน ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ด้วยต่อไป

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์กล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตรได้กำชับให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ดูแลคุ้มครองความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ จะต้องระมัดระวังตนเองด้วย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวพุทธจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับลดไปแล้วจะต้องไม่ให้เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุได้ ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการทำงานให้ใกล้ชิดโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พร้อมเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นแฟ้นมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ ประกาศสู้แทนคนใช้แรงงาน หลังรบ.ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท
บทความถัดไป“นิยม” อัดรัฐอุ้มพ่อค้าข้าวกดหัวชาวนา ชี้นโยบายประกันสินค้าเกษตรจับต้องไม่ได้