“อลงกรณ์” ติงกม.ชังชาติ ชี้แนวคิดชังชาติ-คลั่งชาติไม่ควรมี มีบทเรียนแบ่งฝ่ายมาแล้ว อย่าซ้ำรอย เพราะจบไม่สวย

วันที่ 8 ธันวาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คและไลน์ส่วนตัว แสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องการออกกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติ โดยมีข้อความว่า

ชังชาติหรือคลั่งชาติ ??? เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็นลิ่มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม ไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องยึดหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี มิใช่ mindset แนวคิดแบบมุมแดงมุมน้ำเงิน

ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหน ส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคม มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมาย มีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

ส่วนข้อกังวลเรื่องคนทำผิดคิดทรยศแผ่นดินนั้นมีกฎหมายหลายฉบับจัดการได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมด้วย ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งอาจมีแนวทางความคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ดังนั้น บนเส้นทางก้าวไปสู่อนาคตของประเทศจึงไม่ควรปูถนนบนความเกลียดชังไม่ว่าขังชาติหรือคลั่งชาติครับ

บทความก่อนหน้านี้‘ธนกร’ป้อง’บิ๊กตู่’ ไม่เคยใช้อำนาจ-ผลประโยชน์แลกเสถียรภาพรัฐบาล
บทความถัดไป“ชวน”โยนฝ่ายกฎหมายสภาฯ ปมขอขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภา เตือนคนดูแลต้องระมัดระวัง หากผิดต้องรับผิดชอบ ยันใช้ห้องประชุมจันทราอ้างเหตุล่าช้าไม่ได้