ส่อไม่ถูกต้อง! “วรวัจน์” ปูดอนุฯงบสัมมนาฝั่งรบ. ลักหลับผ่านงบ 100 ล้านให้มูลนิธิเอกชน

เมื่อวานนี้ (7 ธันวาคม 2562) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา งบประมาณ ด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของส่วนราชการ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ และทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า

ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯพบว่า มีประเด็นอนุมัติ เม็ดเงินงบประมาณตรง ให้ภาคเอกชน ซึ่งมิใช่หน่วยรับงบประมาณ ตามพรบ.วิธีการงบประมาณปี61 จึงขอให้นำเรื่องเข้าปรึกษาในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณชุดใหญ่ และขอปิดประชุม เมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษ แต่ปรากฎว่าเมื่อเวลาตี1 ของคืนดังกล่าว อนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาล ได้ตามอนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาลจนครบองค์ประชุมและอนุมัติงบประมาณ100ล้านบาทให้มูลนิธิ พระยาสุริยานุวัตร ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ

“โดยสภาพัฒน์ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการ และเป็นคนเดียวกับผู้นำเสนอ จึงนำเรื่องดังกล่าวไปทักท้วงวิธีดำเนินการในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ทั้งนี้การจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว มีความพยายามจัดตั้งในปี 2561 แต่ติดปัญหาจึงเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน2562 จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า การรีบร้อนผ่านงบประมาณ จำนวนดังกล่าว มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ และเป็นการถูกต้องหรือไม่” นายวรวัจน์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“การสอดแนมออนไลน์” โลกยุคใหม่ที่ไร้ความเป็นส่วนตัว
บทความถัดไป“ชุมสาย” ตอกกลับ “ธนกร” ปรากฎการณ์ “งูเห่า” มีข้อเท็จจริงมากกว่ามโน เตือนดูพรรครัฐบาลตัวเอง ระวังแตกหัก