ครม.เห็นชอบหลักการ “ดีเอสไอ” เลิกสืบสวน 5 คดี “สุรา-ยาสูบ-เครื่องสำอาง-ยา-อาหาร”

ครม. เห็นชอบหลักการ “ดีเอสไอ” ยกเลิกสืบสวน 5 คดี“สุรา-ยาสูบ-เครื่องสำอาง-ยา-อาหาร” ชี้ เป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อน ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสืบสวนในคดีพิเศษ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรสุรี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้พิจารณาและทบทวนภารกิจตามอำนาจหน้าที่แล้ว เห็นควรว่าจะยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฏหมายที่ต้องดำเนินการสืบสวนเป็นความผิดทางคดีอาญาในกฎกระทรวง 5 ความผิด คือ คดีที่เกี่ยวกับสุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง ยา และอาหาร ซึ่ง 5 คดีที่กล่าวมานี้ ทางดีเอสไอจะไม่เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากคดีความผิดทางอาญาตามกฏหมายเกี่ยวกับสุรา ยาสูบ ได้ถูกยกเลิกแล้วด้วยกฏหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต อีกทั้งลักษณะการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสืบสวนในคดีพิเศษ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ดีเอสไอ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้คำ ผกา | ของมันต้องมี – รัฐบาลที่ทำงานเป็น
บทความถัดไปพ่อปารีณาบุกสภา ลั่น หากรุกป่าผิดจริง พร้อมฆ่าตัวตาย ก่อนขอถอนคำพูด