มติ กกต. ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ว.’ระวี รุ่งเรือง’ สิ้นสุด เหตุเคยถูกไล่ออกราชการ

มติ กกต. ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ว. “ระวี รุ่งเรือง” สิ้นสุดลงเหตุเคยถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออกจากราชการ ปมเรียกรับเงินช่วยวิ่งเต้นเข้ารับราชการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ สำนักงาน กกต. เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.โดยมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของนายระวี รุ่งเรือง ส.ว.ลำดับที่ 146 นายกสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทยและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 ข.ลักษณะต้องห้าม (1) มาตรา 98(8) และมาตรา 82 วรรคสี่ ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องจากกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วพบว่า ก่อนนายระวีได้รับการสรรหา และแต่งตั้งเป็น ส.ว.เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วร้ายอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 689/2539 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2539 กรณีกระทำการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน อันเป็นพฤติกรรมในทางทุจริต ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด เคยมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.778/2558 วางหลักไว้ว่า การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้เข้ารับราชการนั้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ที่ระดับเดียวกับกรณีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ด้วยเหตุดังกล่าวนายระวีจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น ส.ว.ตามมาตรา 108 ข.ลักษณะต้องห้าม (1) มาตรา 98(8)  แม้ในเวลาต่อมานายระวีจะได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 ก็มีความหมายเพียงว่า นายระวีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระทำของผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วยแต่อย่างใด ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2539 ที่ได้วางหลักไว้ในกรณีเช่นดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ว.ของนายระวี สิ้นสุด

บทความก่อนหน้านี้“วีรศักดิ์” ตรวจเยี่ยมกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
บทความถัดไปกกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอนแก่น เขต7 เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน11ธ.ค.นี้