‘บิ๊กตู่’ ปิ๊งไอเดีย สั่งหามาตรการ ดึงเงินประกันสังคมปล่อยกู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจ้งถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหลักๆ 2 ประเด็น โดยข้อที่น่าสนใจคือ สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ”

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

ขอบคุณ ข่าวสด

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” เผยรักษาบำบัดด้วย “สารกัญชา” ผลน่าพอใจ ล่าสุดยื่นสภาฯหนุนกม.ปลูก6ต้นที่บ้าน
บทความถัดไป“เฉลิมชัย”เผย คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนการผลิตข้าว ปี’62/63 รวม 7.21 ล้านไร่ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือฤดูแล้ง