กมธ.ตำรวจ เรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูล คดีล่อซื้อกระทงลายการ์ตูน

กมธ.ตำรวจ เรียก กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูล คดีล่อซื้อกระทงลายการ์ตูน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทางกมธ.มีการประชุมเรื่องกรณี เด็กหญิงอายุ 15 ปี รับทำกระทงลายลิขสิทธิ์ ซึ่งถูกกล่าวหาและดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญามาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการซึ่งคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี้ คือ 1.การขึ้นทะเบียนตัวแทนลิขสิทธิ์ ควรกำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเคยมีประวัติเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ การแสดงตัวของตัวแทนลิขสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ควรต้องมีการแสดงบัตรตัวแทนลิขสิทธิ์ (ตัวจริง) และบัตรนั้นควรกำหนดให้มีวันหมดอายุ

นายณัฏฐ์ชนนกล่าวต่อว่า  2.การเข้าดำเนินการจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรกำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวพร้อมบัตร และแต่งเครื่องแบบที่แสดงให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และควรมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมดำเนินการตรวจจับกุมด้วย 3.การดำเนินคดีลิขสิทธิ์กับผู้กระทำความผิดรายเล็ก ควรกำหนดวิธีการโดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ การแจ้งเตือนผู้กระทำผิด และเผยแพร่ช่องทางในการขอใช้ลิขสิทธิ์ และหากบุคคลข้างต้นยังกระทำความผิดซ้ำ ให้ดำเนินการจับกุมตามกฎหมายต่อไป เพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในการจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

นายณัฏฐ์ชนนกล่าวว่า 4.ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนลิขสิทธิ์ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บทความก่อนหน้านี้พล.ท.ภราดร จับตา พรรคเล็กก่อหวอด ชี้ศึกซักฟอกคือความหวังล้มรบ.
บทความถัดไปกมธ.ที่ดิน เตรียมเสนอญัตติด่วน แก้ปัญหาผลกระทบจากอีอีซี ชงตั้งอนุฯ ศึกษา-หาจุดร่วม