“ประยุทธ์” ไอเดียบรรเจิด (อีกแล้ว) สั่งหามาตรการ ดึง “เงินประกันสังคม” มาปล่อยกู้

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจ้งถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการหลัก ๆ 3 ประเด็น โดยข้อที่น่าสนใจนั้นคือ สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ”

พร้อมลงชื่อ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอด ‘ไมลีย์ ไซรัส’ – ‘เลียม เฮมสเวิร์ธ’
บทความถัดไปเมิน “เสรีพิศุทธ์” งัดพ.ร.บ.คำสั่งเรียก“บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม”ขู่ฟันอาญา ชี้ ทำไม่ได้