“สุดารัตน์” ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่2 ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล พร้อมหารือปรับปรุงมายาเทวีวิหาร-โดยรอบ

คุณหญิงสุดารัตน์ ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกโลกครั้งที่ 2 ที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ที่จัดโดยคณะสงฆ์นานาชาติ ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 18 ประเทศและพุทธศาสนิกชนนับพันร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงการปรับปรุง มายาเทวีวิหารและพื้นที่โดยรอบด้วย

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกโลก ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยวัดไทยลุมพินี ร่วมกับคณะสงฆ์นานาชาติ เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่มีคณะสงฆ์จาก 18 ประเทศ รวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ รองสังฆนายกคณะสงฆ์ประเทศเนปาล รองประธานคณะกรรมการบริหารลุมพินี รักษาการเจ้าอาวาสวัดจีนลุมพินี รองสังฆนายก จากประเทศศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนนับพัน เดินทางมาร่วมงาน

สำหรับพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้า คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จัดขบวนแห่สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เริ่มที่บริเวณ ลานพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร หรือ พระพุทธเจ้าน้อย ไปจนถึง บริเวณโดยรอบ เวชนียสถาน ขบวนของคณะสงฆ์ ได้วนรอบ มายาเทวีวิหารและสระโบกขรณี จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการสวดสาธยายพระไตรปิฎก ของแต่ละประเทศ


ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน ต้องการให้ชาวพุทธเกิดความสมัครสมานสามัคคี

ในการนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ได้เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ของประเทศเนปาล และยังใช้โอกาสนี้พูดคุยกับรองประธานกรรมการบริหารลุมพินี ซึ่งมีอำนาจบริหารจัดการพื้นที่

โดยประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ได้พูดคุยถึงแนวทางการปรับปรุง มายาเทวีวิหาร พร้อมกับเดินสำรวจภายในตัววิหาร โดยเฉพาะจุดที่เกิดชำรุด และบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งการพูดคุยถือว่าได้ผลดี แต่จำเป็นต้องหารือเพิ่มเติมเพราะสถานที่ดังกล่าวถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงต้องขออนุญาตจากยูเนสโก ก่อนจะเดินหน้าดำเนินการตามข้อหารือต่างๆ

บทความก่อนหน้านี้‘องค์กรแห่งอนาคต’ จะเกิดได้ต้องเริ่มจากคนในที่ให้เกียรติและให้ค่า “ความคิดสร้างสรรค์” +”ความล้มเหลว”
บทความถัดไปสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอด ‘ไมลีย์ ไซรัส’ – ‘เลียม เฮมสเวิร์ธ’