“อุตตม”คาดเศรษฐกิจไทย’63 ยังผันผวน เตรียมแพ็กเกจดูแล-เล็งใช้ตลาดทุนขับเคลื่อน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019” ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2563 ยังคงมองว่ามีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจไม่ดี เพียงแต่ว่ามีความไม่แน่นอนสูง รัฐจึงจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยการออกมาตรการมาดูแลอย่างใกล้ชิด หากประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น ซึ่งจะออกมาในรูปแบบอย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาในความเหมาะสมด้วย เนื่องจากต้องการที่จะประคับประครองเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ดี ยังคงมองว่าตลาดทุนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ประชาชนในต่างจังหวัด เนื่องจากมองว่า การลงทุนจะเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะในเขตเมือง แต่ในต่างจังหวัดเองก็เป็นแหล่งทุนที่มีความมั่งคั่งที่จะทำให้เกิดการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประสานสถานศึกษาให้ร่วมให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนร่วมกับตลาดทุนด้วย

พร้อมกันนี้ ได้ขอให้ตลาดทุนทำหน้าที่เชื่อมโยงตลาดทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคกลุ่มประเทศCLMV เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนในภูมิภาค อย่างเช่น ขณะนี้ ประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งระดมทุนให้กับรัฐบาลลาว ฉะนั้น จึงอยากให้ตลาดทุนเชื่อมโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ ยังขอให้ตลาดทุนเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากที่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งธปท. ด้วย ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังจากที่ได้ตั้งคณะกรรมการ โดยหน่วยงานดังกล่าวนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนด้วยเช่นกัน

บทความก่อนหน้านี้รอชมพระบารมี “จักรพรรดินารุฮิโตะ” ประกอบพิธีโบราณ เสวยร่วม “สุริยเทวี”
บทความถัดไปพายุในถ้วยน้ำชา / ฉบับประจำวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2562