ศาลรธน. วินิจฉัย ‘นวัธ’ ส.ส.ขอนแก่น เพื่อไทย สิ้นสภาพส.ส.

ศาลรธน. วินิจฉัย”นวัธ” สิ้นสภาพส.ส.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดวินิจฉัยคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(6) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ 16 ตุลาคม เมื่อสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่งสมาชิก ส.ส.แบบแบ่งเขตว่างลงและต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งว่างลงคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” โพสต์แนวทางแก้รธน.ฉบับภูมิใจไทย ย้ำเป้าหมาย “เพื่อปากท้องประชาชน”
บทความถัดไป“กมธ.สารพิษ” จี้ รบ. ตรวจสอบสารพิษในพืช ผัก ผลไม้ซ้ำ พบปนเปื้อน ต้องยุตินำเข้า