‘ณัฏฐพล’ ย้ำทำแผนงบประมาณปี’64 ต้องเน้นข้อมูลชัดเจน-จำนวนเงินแน่นอน

‘ณัฏฐพล’ ย้ำทำแผนงบประมาณปี’64 ต้องเน้นข้อมูลชัดเจน-จำนวนเงินแน่นอน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วนี้ ตนได้ประชุมหน่วยงานในสังกัด ศธ. ถึงการจัดเตรียมงบประมาณปี 2564 โดยมาปรับจูนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ฝ่ายที่ทำงานด้านงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และศธ. โดยให้ทุกหน่วยงาน ไปศึกษาข้อมูลและรวบรวมการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อน หรืองบประมาณที่จะสามรถแบ่งปันกันได้ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ฝ่ายแผนและนโยบาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นคนแกนหลัก ในกำหนดการใช้งบประมาณ ดังนั้นต่อไป ศธ.จะไม่ทำงบประมาณแบบเดิมที่ให้ข้างล่างเสนองบประมาณขึ้นมา ทัง้นี้อยากให้ทุกหน่วยงานมองเรื่องการใช้งบในด้านต่างๆ  ไม่ว่าเป็นการพัฒนาคน พัฒนาบุคลากร สามารถพัฒนาได้ตรงตามเป้าที่ต้องการหรือไม่ เช่น เรื่องดิจิทัล เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการวางเป้าหมายการใช้งบว่าจะมีการปรับเพิ่มมากกว่าเดิมหรือไม่นั้น ตนอยากเห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณจากทุกหน่วยงานก่อน หากจะเพิ่มมากกว่าเดิมต้องมีความเหมาะสม เช่น ศูนย์ฝึกปฏิบัติ (Training Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องกระจายแบ่งประเภทไปทั่วประเทศ ฉะนั้น การลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ ว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ล้าสมัยนั้นจำเป็น ต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาถึงการใช้งบประมาณด้วย

“อยากให้การใช้งบในทุกหน่วยงานนั้น มีความชัดเจนด้านระยะเวลา อุปกรณ์ และจำนวนเงินที่ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ สำนักงบประมาณ สบายใจในการอนุมัติผ่านงบ หรือสนับสนุนของ ศธ. แต่ส่วนตัวคิดว่าการใช้งบอาจจะเพิ่มขึ้น โจทย์ทั้งหมดที่มอบให้ทุกหน่วยงานไปศึกษานั้น มอบให้ายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นแกนนำหลัก และเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการจัดทำงบด้วย และจะมีการประชุมหารือทุกสัปดาห์ เพื่อสอบถามความคืบหน้า ว่ามีปัญหาในการทำงานงบประมาณแบบใหม่หรือไม่ด้วย” นายณัฏฐพล กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘พปชร.’ ดีเดย์เปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น หลังกกต.เคาะวัน
บทความถัดไป‘สมคิด’ หนุนรัฐ-เอกชนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์รับยุค AI