‘อลงกรณ์’ แนะรัฐบาลคิกออฟโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก คู่ขนานอีอีซีสร้างสมดุลการพัฒนาประเทศ

‘อลงกรณ์’ แนะรัฐบาลคิกออฟโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก คู่ขนานอีอีซีสร้างสมดุลการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)จัดการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ว่า การประชุมครม.สัญจรในภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก ตนคิดว่า เป็นโอกาสดีที่สุดที่รัฐบาลควรประกาศคิกออฟเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (Western Economic Corridor:WEC) เพื่อให้เป็นโครงการพัฒนาระดับเมกะโปรเจคคู่ขนานกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเพื่อให้เกิดความสม ดุลใหม่ของการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนศักยภาพของประเทศและควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมารับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยตรง ทั้งนี้ตนได้เสนอคอนเซ็ปเปเปอร์”วิสัยทัศน์ 2025และโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์ริเริ่มและสนับสนุนดับลิวอีซีตลอดมาโดยเฉพาะโครงการท่าเรือน้ำลึกที่ทวายและการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรีและเชื่อว่าวิสัยทัศน์2025จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งต้องร่วมมือกันทุกภาคีภาคส่วนช่วยกัน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของประเทศไทยความเป็นฮับด้านเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDGs)เพื่อให้เกิดความสมดุลใหม่ของการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนศักยภาพของประเทศภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกหรือ WEC 2025 1. ฮับโลจิสติกส์ เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการเปิดประตูตะวันตกสู่มหาสมุทรอินเดีย 2.ฮับเกษตรและอาหารของโลกสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกท็อปเทนของโลก 3.ฮับอีโคทัวริซึ่มของโลกด้วยคอนเซ็ปท์ ทั่วโลกเที่ยวไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน-ตอนล่าง13จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาทและ อุทัยธานีเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษแนวใหม่แห่งศตวรรษที่21ของไทยของอาเซียนและของโลก โดยมีโครงการหลักในการพัฒนา 10 โครงการเมกะโปรเจค 1. โครงการประตูตะวันตก โดยยกระดับสถานภาพและศักยภาพของใหม่จังหวัดกาญจนบุรีเป็น”ประตูตะวันตก”หรือเกทเวย์ใหม่ของประเทศไทยสู่มหาสมุทรอินเดียและโลกตะวันตก 2. เร่งรัดการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ถนนกาญจนบุรี-ทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3.โครงการพัฒนาโลจิสติกส์และการค้าการท่องเที่ยวรอบอ่าวเบงกอล 9 ประเทศ 4.โครงการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและประมงมะริด-สิงขร

5. โครงการท่าเรือขนส่งและท่องเที่ยว(เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์-ระยอง)เชื่อมWECกับEEC 6. โครงการสนามบินใหม่นานาชาติกำแพงแสน โครงการสนามบินแก่งกระจานและสนามบินกาญจนบุรีเพื่อเป็นฮับการบินในภาคตะวันตก 7. โครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟ4รางทางคู่และโครงการมอเตอร์เวย์ 8. โครงการถนนเครือข่ายตะวันตก(Western SuperHighway Network)โดยพัฒนาทางหลวง3510เป็นซูเปอร์ไฮเวย์หลักของภาคตะวันตกเชื่อมโครงข่ายทางหลวงเอเซียหมายเลข1(AH1)-หมายเลข2(AH2) เชื่อมโครงข่ายถนนเพชรเกษมและระบบทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมถนนพระราม2(โครงการ4แยกวังมะนาว) เชื่อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีและนครปฐม-ชะอำ 9. โครงการศูนย์กลางเกษตรอาหารโลก ประกอบด้วยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) , AgriTech innovation Park ,ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AgriTech Innovation Center ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(,Eco&AgriTourism SEZ ), world Seafood Hubและโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตร4.0(AgroIndustry4.0) 10. โครงการพัฒนาเครือข่ายถนนทะเลตะวันตก(Western Sea Belt Road)เพื่อการท่องเที่ยวเลียบทะเลอ่าวไทยตะวันตก-อันดามัน ทั้งนี้จะต้องมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกดำเนินโครงการตาม กรอบเวลาของแผนพัฒนาWECปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2568 (ค.ศ.2020-2025) โดยจะสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ 100,000 อัตรา มีการลงทุนใหม่ 500,000 ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2 ล้านล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไป‘วีรศักดิ์’จับเข่าคุยกับพ่อค้าแม่ขายเพื่อรับฟังปัญหา-แนะวิธีแก้ไข