“เสี่ยหนู” โว สุดปลื้ม บอก “IOM” ชมเปาะ สวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวยอดเยี่ยม

“เสี่ยหนู” สุดปลื้ม “IOM” ชมเปาะสวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวยอดเยี่ยม พร้อมยกระดับความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอันโตนิโอ วิตอริโน (Mr. António Vitorino) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำหรับความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับด้านสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไทยพร้อมร่วมมือและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคในประเด็นต่างๆ

โดยรองนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การลงนามในครั้งนี้จะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมกล่าวให้ความมั่นใจว่า ไทย ในฐานะประธานอาเซียน และรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการด้านสาธารสุขของไทย โดยเฉพาะผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้อำนวยการใหญ่ IOM ยินดีและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน และด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ IOM พร้อมสนับสนุนการทำงานและให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลไทย เพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาปรับปรุงความรู้ การตระหนักขีดความสามารถนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเข้ารับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานกับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับความร่วมมือในอีกสามปีถัดไป ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ทาง IOM ได้ชื่นชมประเทศไทยกรณีการให้การดูแล สวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว หรือคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย ซึ่งเขาชื่นชมมากที่ประเทศไทยได้ดูแล เอาใจใส่ในทุกด้าน ทั้งสวัสดิภาพ สวัสดิการ การรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม เรื่องสาธารณสุขของประเทศไทยเราไม่เป็นสองรองใคร ใครมาก็ชื่นชม วันก่อนทางผู้อำนวยการยูนิเซฟก็ออกมาชื่นชมการดำเนินการของเราอย่างมาก ซึ่งต้องชมทีมต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุข ไปที่ไหนประเทศเราก็มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่อง เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ

บทความก่อนหน้านี้กอ.รมน. เคาะแผนปฎิบัติ รณรงค์ให้ผู้เห็นต่างจากรัฐ หันกลับมาต่อสู้ตามแนวทางสันติ
บทความถัดไป“พาณิชย์” มั่นใจไทยได้ประโยชน์จากข้อตกลงอาร์เซ็ปอื้อ