บิ๊กกรมชลประทานร่วมต้อนรับ’บิ๊กตู่’นำครม.ลงพื้นที่ราศีไศล หนุนพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) และนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูงานรวมพลคน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

พลเอกประยุทธ์ ได้พบปะเกษตรกรจำนวน 3,000 คน จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง , สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ จาก 2 อำเภอ , สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด พร้อมทั้งทดสอบระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทาน ได้สนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลดู่ ระยะที่1 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกลำน้ำเค็ม รวมทั้งแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนในระยะที่ 2 อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อดำเนินการ รวมทั้งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ ตำบลดู่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

บทความก่อนหน้านี้‘สม รังสี’ ย้ำกลับกัมพูชาแน่ 9 พ.ย.นี้ โวพร้อมสละอิสรภาพเพื่อประชาธิปไตย
บทความถัดไป“บิ๊กป้อม” สั่งกนป. เคาะมาตรการดันราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น เพิ่มรายได้เกษตรกร