ยื่น ร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดฯ ดันกัญชา ใช้ในการแพทย์

“ลุงตู้” ตัวแทนเครือข่าย ยื่น ร่าง พ.ร.บ.พืชเสพติดฯ ดันกัญชา ใช้ในการแพทย์ รองประธานฯ ศุภชัย เห็นประโยชน์ต่อยอดทางเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายบัณฑูร นิยมาภา หรือลุงตู้ ผู้จุดกระแสการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคและนำมาใช้บริการสุขภาพยื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ… ต่อประธานรัฐสภา โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 เป็นผู้รับเรื่อง

โดยพ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เราได้นำรายชื่อภาคประชาชน ผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจำนวน 11,502 ชื่อ ให้นำเสนอร่างพ.ร.บ.พืชเสพติดทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของภาครัฐกับภาคเอกชนที่ทำให้พืชเสพติดใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพถูกใช้เป็นอาหารอุปโภคและบริโภค พร้อมให้มีการจัดตั้งองค์กรระดับชาติ เพื่อที่จะดูแลกำกับพืชเสพติดนี้อย่างครบวงจร ทั้งนี้หวังว่าต่อไปจะมีการศึกษานำโมเดลต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้รวมถึงการกำกับควบคุมอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะให้องค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกยอมรับกฎหมายฉบับนี้ของไทย

ด้าน นายศุภชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้เสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชเสพติดของประเทศไทยมาแล้ว หากผ่านสภาฯ ไปก็จะสามารถนำพืชที่เคยเรียกว่าเป็นยาเสพติดแต่มีคุณทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นกัญชง หรือกัญชาหรืออื่นก็ตาม จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

บทความก่อนหน้านี้พิศณุ นิลกลัด : เพราะอะไร สเก็ตลีลาจึงน่าดู?
บทความถัดไป‘วิษณุ’ ชี้ กมธ.รธน.แค่ด่านแรก ไม่ใหญ่โตอะไร ออกตัว ไม่ขอเป็นที่ปรึกษากมธ.ชุดนี้