“นพดล” จี้รัฐบาลประกาศเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเป็นวาระแห่งชาติ หลังไทยตกอีก 10 อันดับ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวถึงการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษของสำนักงาน Education First (EF) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุดในปี 2562 ระบุว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งลดลง 10 อันดับจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับ 64 และลดลง 21 อันดับจากปี 2560 ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 53 สรุปว่าลดลง 21 อันดับภายใน 2 ปี ดูแล้วน่าเป็นห่วงอนาคตคนไทย ซึ่งตนเคยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยไปแล้ว เช่น 1. ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขนานใหญ่ทั้งหมดโดยเน้นการสื่อสาร และใช้งานได้จริง 2.สร้างบรรยากาศและ เพิ่มเวลาในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในโรงเรียน เช่นเริ่มจากการให้พูดภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1-2 วันในโรงเรียน 3. ใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตขนานใหญ่ซึ่งจะยกระดับทักษะได้รวดเร็วมากขึ้น 4. พัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษให้มีทักษะใหม่ๆในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

“ตนเห็นรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรแสดงความรับผิดชอบและมีแนวทางที่ชัดเจนว่าปีหน้าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของโอกาสในโลกยุคใหม่ที่จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตและการติดต่อค้าขาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ตนหวังว่าปี 2563 อันดับของไทยจะดีขึ้น” นายนพดล กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ปริศนาโบราณคดี : “มนุษย์สิงห์” สฟิงซ์ของชาวมอญ-พม่า
บทความถัดไป‘ชวน’ ชี้ ‘สุชาติ’ เหมาะไม่เหมาะนั่ง ปธ.ศึกษาแก้รธน. กมธ.เลือกเอง