สรรพากรออกจดหมายยันไม่ตรวจสอบภาษีจากธุรกรรมชิมช้อปใช้

กรมสรรพากรออกจดหมายข่าว ระบุว่าด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1และเฟส 2” ซึ่งปัจจุบันประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิครบถ้วนแล้วจำนวน 13 ล้านคน และสามารถใช้จ่ายเงินจาก g-Wallet ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ให้กรมสรรพากรติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี

ทั้งนี้กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรมสรรพากรใช้ระบบในการตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (Risk based audit system) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางและมีการจำแนกเกณฑ์ในการคัดเลือกรายผู้ประกอบการกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ และมีการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดี และไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า

บทความก่อนหน้านี้มนัส สัตยารักษ์ | “อนาคตใหม่” ที่ต้องประเมินใหม่
บทความถัดไปโฆษก รบ.แจง ‘บิ๊กตู่’ ไม่ได้ส่งหนังสือขอเลื่อน กมธ.ป.ป.ช. แค่แจ้งติดประชุม ครม.