“สรรพากร” สยบข่าวคลังกังวลลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% สูญเงิน 7 หมื่นล้าน ย้ำศึกษาระบบบนความเป็นธรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า “คลังหวั่นลดภาษีบุคคลธรรมดา10% ตามนโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้านบาท” ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้มีข้อสรุปตามข่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทำด้วยความรอบคอบและต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ เพื่อลดความเหลือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากรและสำนักงานศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อดูแลการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาพรวม โดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมหลักความเป็นกลางของระบบภาษี และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อนำเสนอคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรและกระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป

บทความก่อนหน้านี้นครปฐม วัดไผ่ล้อมเชิญเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ฉลองความสุข “เคาท์ดาวน์ รับพรปีใหม่” ร่ำรวย โชคดี มีเงินทอง เหลือกินเหลือใช้ สวดมนต์ข้ามปี
บทความถัดไปดาวน์นี่ ขอแนะนำ ดาวน์นี่ พาร์ฟูม คอลเลคชั่น สโนไวท์ ลิมิเต็ด อีดิชั่น (Downy Parfum Collection, Snow White Limited Edition)