“บิ๊กตู่”มอบค้อน ส่งต่อตำแหน่งประธานอาเซียนให้นายกฯ เวียดนาม

“บิ๊กตู่”มอบค้อนส่งต่อตำแหน่งประธานอาเซียนให้นายกฯเวียดนาม “ย้ำ”การสร้างความยั่งยืนของอาเซียนโดยใช้ 3Cs

ที่ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบ คุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งหวังให้อาเซียนก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้ ความร่วมมือของอาเซียนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 4 ประการ ประการที่หนึ่ง ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง อาเซียนได้วางรากฐานความไว้เนื้อเชื่อใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยได้นำหลักการภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) มาใช้ในบริบทที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการส่งกลับผู้พลัดถิ่น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประการที่สอง ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน โดยการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้นำเกี่ยวกับอาร์เซ็ป เป็นการผลึกกำลังของกลุ่มประเทศซึ่งมี GDP รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมโยง ASEAN Single Window ให้ครบทั้ง 10 ประเทศในปีนี้ การริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU และการจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน จะทำให้ผู้ประกอบการในอาเซียนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการผลักดันยุทธศาสตร์เชื่อมโยงความเชื่อมโยง ซึ่งอาเซียนได้ประกาศโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน 19 โครงการ ที่ธนาคารโลกได้พิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่ภาครัฐและเอกชนน่าจะมีความสนใจร่วมลงทุน

ประการที่สาม อาเซียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การต่อต้านขยะทะเล, การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน, การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน และการสนับสนุนให้อาเซียนร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี 2577 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวอาเซียนมีความภาคภูมิใจต่อความเป็นอาเซียนร่วมกัน

ประการที่สี่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทั้งภายในอาเซียนและระหว่างภาคีภายนอกของอาเซียนจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนสำหรับเป็นแนวทางการสานต่อความยั่งยืนในทุกมิติ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเน้นย้ำถึงการสร้างความยั่งยืนในอาเซียนต่อจากนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมี 3Cs ได้แก่ 1) Continuity 2) Complementarity และ 3) Creativity ทั้งนี้ เป้าหมายในหลาย ๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว จึงต้องมี C ตัวแรก คือ Continuity กับข้อริเริ่มที่สำคัญจากปีก่อน ๆ เพื่อให้สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัย C ตัวที่สอง คือ Complementarity ความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มที่เกื้อกูลกันในอาเซียน สุดท้ายต้องใช้ C ตัวที่สาม คือ Creativity ในการแก้ปัญหาที่คั่งค้างและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีอวยพรให้เวียดนามและอาเซียนประสบความสำเร็จต่อไปในปีหน้า
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้มอบฆ้อนสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนให้กับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม พร้อมทั้งสวมกอดเพื่อส่งมอบตำแหน่ง ท่ามกลางเสียงปรบมือของประเทศสมาชิก

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากประเทศไทยที่ได้จัดงานได้อย่างสมเกียรติ และขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่สามารถทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างเยี่ยมยอด เวียดนามจะนำแนวคิดที่ประเทศไทยใช้ในการจัดงานประชุมอาเซียนปีนี้นั่นคือการพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน ไปสานต่อทั้งสำหรับอาเซียนและเวียดนาม จากนี้ไป ประชาคมอาเซียนจะมีความเป็นชุมชน และเรายังมีความพยายามเป็นเท่าตัวในการที่จะเชื่อม ภูมิภาคเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะผงาดในเวทีโลก ความแน่นแฟ้นและความผูกพันที่เรามีระหว่างกันไม่เคยมีความสำคัญมากเช่นนี้มาก่อน ทั้งในการวางกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่ต้องคงอยู่ไว้ ซึ่งเรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริม ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการรวมตัวมีเอกภาพระหว่างกัน รวมถึงการทำให้อาเซียนมีความสัมพันธ์บนเวทีโลก และ 3C ที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้พูดถึงบนเวที ทั้ง Continuity Complementarity และ Creativity เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษามาหมดแล้ว ในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ การที่ทุกพวกเรามีการต้านทานต่อสิ่งต่างๆที่เป็นแปลงอยู่รอบตัวเรานั้น เป็นหัวข้อหลักของเราในปีหน้า ขณะที่ประชาคมของเราเติบโตขึ้น พร้อมกับต้องตอบสนองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่รอบตัวเรา และรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น

เวียดนามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอาเซียน สำหรับแนวคิดหลักในการที่จะดำเนินการเป็นประธานอาเซียนต่อในปี 2020 อาเซียนเติบโตอย่างมากในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และสามารถรับมือกับสิ่งที่เข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของเรา ความเป็นชุมชนของอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราก้าวมาสู่จุดนี้ได้ และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เวียดนาม ในปีที่เราเป็นประธานอาเซียน

 

บทความก่อนหน้านี้ผู้แทนทรัมป์หยอด! ได้รับการต้อนรับดี เข้าใจผู้นำอาเซียนตารางแน่น ดับครหาโดนเท
บทความถัดไปการ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์ /”ทรัมป์”ตัดจีเอสพีไทย หลังไทยแบน”3 สารพิษ”