“หญิงหน่อย” หนุนปลดล็อก ม.256 ดันตั้ง สสร.แก้ รธน. ล็อกเป้าซักฟอกรบ. ปม ทุจริต-คอร์รัปชั่น-การแก้ปัญหาศก.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพท. กล่าวว่า ในการประชุมยุทธศาสตร์วันนี้มีการหารือในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งพรรคเตรียมจะให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เข้าไปนั่งเป็นกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจะไปช่วยผลักดันให้การทำงานของคณะกมธ. เป็นไปอย่างรอบคอบและประสบผลตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ทั้งนี้ คณะกมธ.ชุดนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิธีการและแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มากกว่าที่จะไปพูดว่าจะต้องแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง โดยประเด็นหลักที่กมธ.ต้องพิจารณา คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการปลดล็อกที่ง่ายที่สุด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเลือก สสร. ซึ่งจะเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนและจากประชาชนในแต่ละพื้นที่

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ทางฝ่ายค้านจะมีการหารือกันภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งหลังการหารือจะมีความชัดเจนว่าจะเดินหน้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ซึ่งหาก มีมติว่าจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านได้มาในตอนนี้ พบว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ที่มีเรื่องของตำแหน่งมาเป็นผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งระบบ

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทย อัด รัฐบาล ล้มเหลว ประชุมอาเซียน ไทยสูญเสียสถานะการทูต ไร้ผลเจรจารูปธรรม
บทความถัดไปประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์