อ.นิด้า จี้ รบ.รีบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ยิ่งช้าคนเก่ายิ่งอยู่นาน ผูกขาด-สร้างระบบอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แสดงความเห็นว่า รัฐบาลควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว ระบุว่า

สงสัยมากกว่า ทำไมรัฐบาลจึงยังไม่มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่มีการตรา พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562

ยิ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นเนิ่นช้าออกไป ก็ยิ่งทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นชุดเดิมอยู่ในอำนาจยาวนานยิ่งขึ้น อันเป็นการผูกขาดอำนาจ สร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบอุปถัมภ์ บั่นทอนทำลายหลักธรรมาภิบาล ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่นแต่อย่างใด

ผมเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรเล่นเกมการเมืองถ่วงเวลา ยืดการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกต่อไป เพราะรังแต่สร้างผลเสียแก่ประเทศ โปรดให้โอกาสแก่คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและกำหนดอนาคตของพวกเขาด้วยตนเองโดยเร็วเสียเถอะครับ

บางทีสังคมไทยอาจจะได้กลุ่มคนใหม่ๆ ที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ มีพลัง และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของเรามากขึ้น เพื่อรับมือกับปัญหาที่เป็นผลจาก Disruptive Technology ที่ถั่งโถมเข้ามาในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บทความก่อนหน้านี้สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)
บทความถัดไปคนของโลก : โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 กับความท้าทายที่รออยู่