‘วันนอร์’แย้มคิวต่อไป ‘ดีอี’ เข้าแจงกมธ.ฯ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ(ปช.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญํติ(พ.ร.บ.)รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ว่า วันที่ 28 ตุลาคมนี้ ได้เชิญ 10 หน่วยงานให้ข้อมูลและคำชี้แจง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นต้น

โดยเมื่อเสร็จกลุ่มนี้แล้ว กมธ.ฯก็เตรียมเรียกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกลุ่มที่ 2 ส่วนที่มีคำถามว่า หากกมธ.ฯเห็นว่างบฯจุดใดควรตัดและสมควรจะนำงบฯนั้นไปเติมจุดอื่นนั้น กมธ..ฯไม่มีสิทธิ์จะนำงบฯที่ตัดไปเพิ่มที่กระทรวงหรือหน่วยงานใด เมื่อตัดเสร็จต้องนำไปรวบรวมและส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อไปปรับปรุงใส่ตรงที่เห็นว่าสมควร แต่ต้องไม่ไปใส่ตรงที่กมธ.ฯได้ท้วงติงไว้ ว่า เกินไป ตรงนี้ไม่จำเป็น ครม.ต้องดูตรงนี้ด้วย ต่อจากนั้นถึงนำเข้ามาในกมธ.ฯในรอบสุท้ายอีกครั้งเพื่อให้งบตรง 3.2 ล้านล้านบาท

“กมธ.ฯ 64 คนมีหน้าที่จัดการ ปรับปรุงดูแลงบฯ ตัดได้แต่ไม่สามารถนำไปเติมตรงจุดใดได้ คนที่ต้องนำไปปรับปรุงเติมงบฯให้ตรงคือ ครม.เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งงบฯที่้ต้องปรับปรุงตามที่มีการอภิปรายเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เช่น งบกลางฯที่ไม่เคยปรากฎว่ามากเท่านี้คือ 5 แสนล้าน มากเกินไปไม่มีควงามจำเป็น งบฯที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือ งบฯกระทรวงกลาโหม เพราะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีประชาชนไม่มีจะกิน ถ้าไปตัดตรงนี้นำไปใส่ในเศรษฐกิจจะดีกว่าไหม หรือ งบฯที่ซ้ำซ้อน แต่ที่กมธ.ฯไม่สามารถจะตัดได้ ได้แก่ งบฯใช้หนี้ต่างประเทศในประเทศ งบฯผูกพัน งบฯอื่น “กมธ.ฯ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้วิษณุ เครืองาม : ลงเรือแป๊ะ (5) / พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล
บทความถัดไปอุตตม โว ชิมช้อปใช้ ประโยชน์อื้อ สร้างเงินหมุนเวียน 6 เท่า ประโยชน์พุ่งตรงเข้าชุมชน