“เฉลิมชัย” หารือม็อบเกษตรกรฯ ร่วมหาทางออกแบน-ไม่แบน 3 สารเคมี!

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ชุมนุม (ม็อบ) เกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กว่า 100 คน อาทิ สมาคมเกษตรปลอดภัย (เอฟซ่า), สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทย และศูนย์ประสานงานโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นต้น

สำหรับ การประชุมหารือในครั้งนี้ เกิดจากเกษตรกรต้องการความชัดเจนจาก ว่าในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ 5 คน ได้แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ, นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร จะโหวตแบนหรือไม่ ซึ่งภายหลังการกล่าวเปิดการประชุม นายเฉลิมชัย ได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุม เพื่อทำการหารือร่วมกับเกษตรกรต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บีโอไอ ร่วมโรดโชว์ “สมคิด” กางแพคเจนดึงทุนจีน
บทความถัดไปเด็กเก็บบอล : อาเซียนจัดฟุตบอลโลก เป็นไปได้หรือแค่เพ้อฝัน!