“ชวน” อบรมส.ส.ก่อนถกงบ63 อยากกินอะไรไปข้างนอก หลังจนท.ฟ้องขยะเกลื่อนห้อง

“ชวน” อบรมส.ส.ก่อนถกงบ 63 วันที่ 2 ซัด ห้องประชุมไม่ให้ห้องสัมมนา หากอยากกินอาหารออกไปกินข้างนอก เหตุ เจ้าหน้าที่ฟ้องขยะเกลื่อนห้อง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นวันที่ 2 โดยการเข้าสู่วาระ นายชวน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ได้ข้อร้องเรื่องข้อบังคับการประชุมไม่นำเครื่องมือสื่อสารใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ประธานคิดเองหรือออกข้อบังคับเอง คือสถานที่ประชุมสภาฯ ตามข้อที่ 181 สถานประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไป ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่ประธานสภาฯกำหนด บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภา การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม หรือ ชุดพระราชทาน หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภากำหนด ซึ่งในขณะนี้ประธานสภาฯยังไม่ได้กำหนด จึงขอร้องพวกเราว่า ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับ

นายชวน กล่าวต่อว่า อีกประการคือเนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นักการที่เข้ามาทำความสะอาดในห้องประชุมหลังเลิกประชุมแล้ว พบว่าในห้องประชุมมีเศษอาหาร เศษภาชนะที่ห่ออาหาร เครื่องดื่ม เต็มไปหมด ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเข้าใจผิด แต่ขอเรียนว่าห้องประชุมไม่ใช่ห้องสัมมนา และตามข้อบังคับที่ 181 สถานที่ประชุมของสภาฯ ย่อมเป็นที่เคารพ และเป็นเขตหวงห้าม ดังนั้นขอพวกเรา ตนเชื่อว่าไม่ได้เจตนา เพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว แต่อาจจะเข้าใจว่าเหมือนห้องสัมมนาทั่วไปที่อาจจะเอาอะไรมากิน แต่ที่นี่ต้องไม่มี หากจะรับประทานอะไรกรุณาออกนอกห้องเพื่อให้สภาพของท่านและของตน มีความเป็นมาตรฐาน จึงขอความร่วมมือพวกเราด้วย

บทความก่อนหน้านี้อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ : เรื่องหมูที่ไม่หมู
บทความถัดไป“หมอระวี” แจงติดประชุม คาดไม่ถึงลงมติเร็ว ทำโหวตพ.ร.ก.โอนหน่วยทหารฯไม่ทัน