เลขาครป. แนะจับตางบกองทัพ คาใจใช้ ‘งบกลาง’ ผิดประเภท จี้ตรวจสอบ ‘โกง’ หรือไม่?

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) แสดงความเห็นในประเด็น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยตั้งคำถามว่างบประมาณปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาทถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนเพื่อสังคมส่วนรวมหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเรื่องนี้ให้แจ่มชัดต่อสังคม หากพบว่าการใช้งบประมาณเพื่อตนเองและพวกพ้องของคนในรัฐบาลเป็นหลักและกลุ่มทุนผูกขาดทางเศรษฐกิจ จะต้องยับยั้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องก่อนให้ผ่านสภาต่อไป “เราใช้งบประมาณมาหลายล้านบาทต่อปีมากี่ยุคกี่สมัยแล้ว ทำไมทำให้ประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำอันดับ 1 ของโลก ทำไมเศรษฐกิจไทยกระจายความมั่งคั่งไปสู่คนไม่กี่ตระกูลที่ผ่านมา บางคนมีเงินเป็นแสนล้าน มีที่ดินหลายแสนไร่ ควบคุมเศรษฐกิจผูกขาดในประเทศมากมายโดยการสนับสนุนกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่เรามีคนยากจนจำนวนมหาศาลในประเทศที่มีความมั่งคั่ง แต่กระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม เป็นไปได้อย่างไร?” นายเมธากล่าว

นายเมธา ระบุด้วยว่า ปัจจุบันโครงสร้างทางการเมืองเป็นลักษณะอำนาจนิยม และดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ “ทุนนิยมประชารัฐ” เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมาผิดทาง เพราะนโยบายการใช้งบประมาณเกือบทุกอย่างส่งเสริมให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลผันเงินงบประมาณมหาศาลลงไปให้ประชาชนใช้ช้อปชิมเพื่อผันเงินไปสู่กลุ่มทุนที่ผูกขาดตลาดข้างบนอย่างแยบยล เหมือนกับส่งงบประมาณภาครัฐเข้ากระเป๋านายทุนผ่านการให้เปล่าประชาชน โดยไม่ส่งเสริมนวัตกรรมการลงทุนเพื่อสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการให้สัมปทานโครงการพิเศษต่างๆ เอื้อเอกชนรายใหญ่จำนวนมากโดยใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ยกตัวอย่างโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบินแต่ไปรวมเอาที่ดินของรัฐใจกลางเมืองที่เอกชนรายใหญ่ต้องการทำโครงการพาณิชย์ โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ฮั้วกับเอกชนรายใหญ่ในการยกเว้นการเก็บภาษีและให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ต่างชาติ ซึ่งทั้งหมดส่งเสริมความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่งคั่งให้กลุ่มทุนพวกพ้องทั้งสิ้น

ขณะที่งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นโดนตัดไปจำนวนมาก งบรัฐสวัสดิการยังไม่ได้เป็นไปตามนโยบายแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลที่สัญญาไว้กับประชาชน รายรับของงบประมาณยังไม่ไปแตะต้องโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การเก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้า การจำกัดการถือครองที่ดิน เป็นต้น “คำถามสำคัญอย่างหนึ่งคือ มีการใช้งบประมาณผิดประเภทหรือไม่ โดยใช้งบกลางไปจัดซื้ออาวุธแทนที่จะใช้งบกองทัพทั้งหมด ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการตั้งใจโกงหรือไม่” นายเมธากล่าว

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : ลักษณะ พลวัต งบประมาณ ลักษณะ พลวัต พรรคการเมือง
บทความถัดไป“วิรัช” เผยภาพรวมงบปี’63 ราบรื่น “บิ๊กตู่” จดข้อมูลพร้อมแจงตลอด