‘ทวี’ ชี้งบฯ 63 ไม่แก้ปัญหา มีแต่จะก่อหนี้ เป็นภาระผูกพันข้ามปี 1.3 ล้านล้านบาท

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า “ภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี”ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2563 มีผลเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

“ภาระผูกพันข้ามปี” หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป

ภาพรวมงบผูกพันที่ผู้พันมาจากการใช้จ่ายของรัฐและตั้งงบประมาณในอดีต ส่งทอดถึงงบประมาณปี 2563 มีงบผูกพันรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท โดยต้องผูกพันงบประมาณในอนาคตหลายปี กล่าวคือในงบประมาณปี 2563 ตั้งภาระผูกพันงบประมาณ ประมาณ 227,894 ล้านบาท และยังผูกพันงบประมาณปี 2564 , ปี 2565 และต่อเนื่องไป

ซึ่งภาระผูกพันข้ามปี ส่งผลกระทบภาพรวมงบลงทุนของประเทศ เนื่องจากกรอบวงเงินงบลงทุนของประเทศ ร้อยละ 20 ซึ่งมีภาระผูกพันงบประมาณลงทุนในอนาคต และมีผลเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

ตัวอย่าง งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2563 ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 233,353 ล้านบาท เมื่อหักรายจ่ายประจำแล้ว สามารถทำการวิเคราะห์ กรณีเป็นงบลงทุน ปี 2563 ของกระทรวงกลาโหม ประมาณ 70,893 ล้านบาท แต่ต้องเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีที่ใช้งบลงทุนของ ปี 2563 จำนวนมาก ประมาณ 43,193 ล้านบาท หรือประมาณ 60.9% เหลือเป็นงบลงทุนจริงเพียงประมาณ 39% เท่านั้น

วงเงินภาระผูกพันงบประมาณที่สูงต้องใช้งบประมาณ ปี 2563 นั้น จะส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการตามปัญหาของชาติและประชาชน รวมถึงนโยบาย ของรัฐบาลที่ประกาศไว้ จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามเป้าประสงค์

จากงาน เสวนา “เวทีสภาที่ 3 “ ในหัวข้อ “งบประมาณพัฒนาประเทศได้จริงหรือ?” วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ไม่ตกใจ ปิยบุตร อภิปราย พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพล ชี้พูดอะไร ก็รับผิดชอบกันเอง
บทความถัดไปรบ.ไหนไม่รู้ทำ รพ.ขาดทุน! “บิ๊กตู่”ยันใช้ระบบประกันสุขภาพดูแลคนไทย ไม่เคยพูดถึง30บาท