“เฟซบุ๊ก” เปิด 3 มาตรการยับยั้งข่าวปลอม

คุณอันจาลี คาปูร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรข่าวประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Facebook กล่าวว่า Facebook ออก 3 มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับสกัดกั้นข่าวปลอม (Fake news)

1.ข่าวที่ถูกรายงานมายัง Facebook จะถูกตรวจสอบโดย AFP ที่ได้รับการรับรองผ่านเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติ (International Fact-Checking Network) โดยผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้จะตรวจสอบเนื้อหาข้อเท็จจริงและประเมินความถูกต้องของเรื่องราวนั้นๆ

2.แสดงเรื่องราวเท็จในฟีดข่าวให้น้อยลงเมื่อผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินว่าเรื่องราวนั้นๆเป็นเท็จก็จะปรากฏในฟีดข่าวน้อยลงซึ่งช่วยลดโอกาสที่คุณจะเห็นเนื้อหาดังกล่าว

3.ดำเนินการกับเพจและเว็บไซต์ที่แชร์ขาวปลอมซ้ำ ๆ เพจที่แชร์ขาวปลอมบ่อยครั้งจะถูกลตการเผยแพรเนื้อหาลงรวมถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ฟีเจอร์ของการสร้างรายได้และการโฆษณาการให้ข้อมูลและความสามารถในการตรวจสอบเนื้อหาที่มากขึ้น

“เราตระหนักดีว่าผู้คนต้องการเห็นข้อมูลที่ถูกต้องบน Facebook และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจสอบภายนอกและได้รวมมือกับ AFP สำหรับโปรแกรมดังกล่าวในประเทศไทยเราเชื่อว่าโปรแกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสที่จะขยายโปรแกรมนี้กับผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับท้องถิ่นในอนาคต”

บทความก่อนหน้านี้อดีตนางเอกเจ้าของเพลงดัง THE WAY WE WERE ผู้มีปัญหาทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ
บทความถัดไปม.หอการค้าไทย ชี้ “มาตรการรัฐ-ฤดูกาลท่องเที่ยว” หนุนดัชนี SMEs ไตรมาส 4 ขยายตัว