“ฝ่ายค้าน” จัด 106 ขุนพล อภิปรายซักฟอกงบฯ 63 ยัน ไม่ซ้ำประเด็น ไม่สาดโคลน

“ฝ่ายค้าน” จัด 106 ขุนพล อภิปรายซักฟอกงบฯ 63 บอก ให้เวลา 3 วันไม่พอ ยัน อภิปรายไม่สาดโคลน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรร คพท. นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการวิปฝ่ายค้าน ร่วมแถลงภายหลังการประชุมวิป 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน

โดย น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวถึงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า พรรคพท.เชื่อจะได้ใช้เวลาในการประชุม 3 วัน เพราะการประชุมวันแรกในวันที่ 17 ตุลาคมนี้มีวาระด่วนในการพิจารณาทำให้การอภิปรายเหลือเวลาไม่เต็ม 3 วัน ซึ่งฝ่ายค้านยังไม่เห็นด้วยในกรอบเวลาเดิมที่วางไว้ ถึงแม้รัฐบาลจะมองว่าการประชุมวาระแรกแต่ก็มีรายละเอียดที่สำคัญ มีวงเงินงบประมาณสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท โดยฝ่ายค้านจัดผู้อภิปรายแต่ละพรรคแบบไม่ซ้ำประเด็น ดังนั้นเวลาที่จึงไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะอภิปราย พรรคพท. จึงหวังว่า ประธานสภาจะเห็นความตั้งใจและประโยชน์ของประชาชนตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เข้าให้ข้อมูลใน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 เพื่อให้เข้าให้ข้อมูล ตอบข้อสัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มความถูกต้อง พรรคพท. ยืนยัน การทำงานไม่มีการตั้งโจทย์ ตั้งเป้า ไม่ทำงานแบบสาดโคลน ทำลายฝ่ายตรงข้าม หรือสร้างวาทะกรรมทำลายความน่าเชื่อถือ ยึดข้อมูล มั่นใจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ด้านนายสุทิน กล่าวว่า การอภิปรายเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อะไรที่เห็นว่าไม่ดีฝ่ายค้านจะท้วงติง และเสนอแนะ หากรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นและรับไปแก้ไข ฝ่ายค้านจะให้โอกาส โดยเราอาจจะผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯให้ในวาระที่ 1 แบบสบายกว่าที่คิด แต่หากรัฐบาลดึงดันไม่นำไปปรับแก้เราจะไม่ให้โอกาสในวาระ 2-3 ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหลายด้าน อย่าคิดว่าฝ่ายค้านจะตามไม่ทันหรือไม่รู้ไม่เห็น เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณอีกหลายฉบับ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ , พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ,พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการถ่ายโอนงบประมาณ ส่วนบุคคลที่จะอภิปราย 7 พรรคฝ่ายค้านมี 106 คน แบ่งเป็น พรรคพท. 66 คนพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 33 คน พรรคเสรีรวมไทย 2 คน พรรคประชาชาติ (ปช.) 2 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน พร้อมย้ำว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะไม่ประเด็นทับซ้อนกัน ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ประธานสภาฯจะตัดโอกาส การอภิปรายในสภาเป็นสิทธิที่ต้องเคารพกัน หากสมาชิกพูดตามข้อบังคับการประชุมประธานสภาไม่ควรจำกัดการอภิปราย ดังนั้นไม่ควรบีบบังคับด้วยเงื่อนไขเวลา รวมถึงขอให้ประธานวิปรัฐบาล พิจารณาเรื่องนี้

“หากนำเวลามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคน อาจได้เวลาไม่ถึงคนละ 5 นาที เป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่ง การทำงบประมาณมา 5 ปี ไม่มีการตรวจสอบที่สมบูรณ์ เพราะร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 มีฐานเดิมมาจากงบประมาณเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ต้องให้เวลา ไม่ได้หมายความว่าจะพูดถึง 5 ปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว เราจะสะสางให้เข้าที่เข้าทาง และต้องจัดสรรงบฯให้สอดคล้องกัน” นายสุทิน กล่าว

ขณะที่นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามกรอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ63 เพราะจะไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับ สนช.ที่ใช้เวลาในการพิจารณางบฯแค่ครึ่งชั่วโมง

บทความก่อนหน้านี้พรรคพลังท้องถิ่นไท มีมติให้ 3 ส.ส.ฟรีโหวต-อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ’63
บทความถัดไป“บิ๊กป้อม”แจ้งครม.ประสานเพื่อนบ้าน แก้หมอกควันภาคเหนือ พร้อมห่วงภาคใต้ฝนตกหนัก