ป.ป.ช.เปิดเซฟ รมต.มนัญญา อู้ฟู่65.2 ล้าน แลนด์ลอร์ด-สะสมทอง-ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์

ป.ป.ช. เปิดเซฟ มนัญญา พ้น เก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี อู้ฟู่ 65.2 ล้านบาท เป็นเศรษฐีที่ดิน สะสมทองคำแท่ง เก็บค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น  คือ กรณีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยผู้ยื่นระบุสถานภาพหย่า มีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วจำนวน 5 คน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน 2 คน หนึ่งในนั้นคือ นายชาดา ไทยเศรษฐ์

ทั้งนี้ผู้ยื่น ระบุรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนจำนวน 5,497,258 บาท เงินรางวัลประจำปีจากสถานธนานุบาล 2,941,526 บาท รายได้จากการขายทรัพย์สินคือรถยนต์ 500,000 บาท ขายที่ดิน ที่ต.อุทัยใหม่ จ. อุทัยธานี 2,500,000 บาท รายได้จากค่าเช่าบ้าน 480,000 บาท รายได้จากค่าเช่า สถานที่ชำแหละกระบือ 4,500,000 บาท รวมรายได้ 16,418,784 บาท

ในส่วนของรายจ่ายนั้นผู้ยื่นระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเอง 2,700,000 บาท และเป็นของบุตร 1,780,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 900,000 บาท นอกจากนี้เป็นรายจ่ายอื่นได้แก่ค่าเล่าเรียนบุตร 400,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและชำระเงินกู้ธนาคาร รวมถึงรถยนต์ ของบุตร 3,713,492 บาท รวม ค่าใช้จ่าย 9,493,492 บาท

สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ยื่น มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65,499,382 บาท มีหนี้สิน จากการเบิกเงินเกินบัญชีทั้งสิ้น 246,414 บาท ดังนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 65,252,986 บาท

สำหรับทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน จำนวน 19 รายการ มูลค่า 38,155,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินในจังหวัดอุทัยธานีและชลบุรี ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิและสัมปทาน

อย่างไรก็ตามสำหรับทรัพย์สินอื่นที่ผู้ยื่นแจ้งไว้ ได้แก่ ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 15 แท่ง ทองรูปพรรณและอัญมณี เครื่องเพชร แหวนเพชร นาฬิกา และสร้อยคอ มูลค่ารวม 8,580,000 บาท

บทความก่อนหน้านี้กมธ.สารเคมีฯ ย้ำ จุดยืนแบน 3 สารพิษ เตรียมลุยตลาดไท ตรวจผัก-ผลไม้จากจีน
บทความถัดไป“พิชัย”เตือนเลิกสร้างผี ก่อนประเทศเสียหายหนัก จวกงบเศรษฐกิจน้อย ยังเที่ยวแจกมั่วๆ