วิปวุฒิ เห็นชอบตั้งกมธ.ศึกษาร่างพ.ร.บ.งบ63 ทำงานคู่ขนานสภาผู้แทนฯ 40 คน

วิปวุฒิ เห็นชอบตั้งกมธ.ศึกษาร่างพ.ร.บ.งบ63 ทำงานคู่ขนานสภาผู้แทนฯ 40 คน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่อาคารสุขประพฤติ นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. และเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อบังคับ ข้อ 138 พร้อมรับทราบและเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ จานวน 40 คน จากองค์ประกอบ ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 24 คณะ คณะละ 1 คน คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 7 คน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ 4 คน ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 3 คน ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลัง หน่วยงานละ1 คนรวม2 คน

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เห็นว่าในส่วนของกรรมาธิการ จำนวน 5 คน ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภา จะเป็นผู้เลือกนั้น ควรให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม และมีข้อสังเกตว่าสมควรพิจารณาจากสมาชิกผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว
ส่วนพระราชกำหนดโอนอัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2562 นั้นประชุมเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ และคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พิจารณาพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ ชี้​ บิ๊กแดง บรรยาย หวังปลูกฝังรักชาติ เข้าใจประวัติศาสตร์ คนฟังต้องแยกแยะ
บทความถัดไปกมธ.สารเคมีฯ ย้ำ จุดยืนแบน 3 สารพิษ เตรียมลุยตลาดไท ตรวจผัก-ผลไม้จากจีน