ปรับลดตัวเลขดัชนีหุ้นไทยปี “62 | นักศึกษาจบใหม่เสี่ยงว่างงาน | แนวโน้มสินค้าเกษตรราคาสูง

แฟ้มข่าว

สำรวจที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ 1.5 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยหนึ่งในแนวทางที่จะหารายได้เข้ามาเพิ่มเติม คือให้หน่วยงานที่ใช้ที่ราชพัสดุนำส่งรายได้ในส่วนที่นำที่ราชพัสดุไปจัดหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันบางแห่งไม่มีการนำส่งรายได้ดังกล่าวเข้าคลังหลวง แต่นำรายได้เข้าเป็นสวัสดิการของหน่วยงานตนเอง เป็นต้น โดยมอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจพื้นที่ส่วนราชการต่างๆ ว่ามีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น การนำพื้นที่ไปเปิดให้ทำร้านค้าต่างๆ แต่ไม่นำรายได้จากค่าเช่าส่งเข้าคลังหลวง ซึ่งปกติรายได้เหล่านี้จะต้องเป็นรายได้แผ่นดิน หรือบางรายปรับขึ้นค่าเช่า แต่นำส่งรายได้ค่าเช่าในอัตราเดิม เป็นต้น ยกตัวอย่าง กรมควบคุมโรคติดต่อเปิดให้เช่าพื้นที่ แจ้งราคาค่าเช่า 600 บาทต่อหนึ่งคูหา แต่ทราบว่ามีการเก็บค่าเช่าช่วงต่อในราคา 3 หมื่นบาทต่อคูหา ดังนั้น ค่าเช่าส่วนที่เก็บในราคาปัจจุบันจะต้องนำมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้ อัตรารายได้ที่ต้องนำส่งจากค่าเช่าจะอยู่ที่ 70% ของรายได้ทั้งหมด

ปรับลดตัวเลขดัชนีหุ้นไทยปี “62

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (ไอเอเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการปรับเป้าหมาย ดัชนีในสิ้นปี 2562 คาดว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,677 จุด ซึ่งลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 1,755 จุด สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงในต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ สงครามทางการค้า ความไม่ชัดเจนของเบร็กซิท ส่วนปัจจัยเฉพาะในประเทศ เป็นเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) เติบโตลดลงเหลือ 3.29% จากเดิมโต 7% และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล ที่ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ที่จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ยังคาดว่าจุดสูงสุดของดัชนีตลาดหุ้น ในไตรมาส 4 จะเคลื่อนไหวได้ถึง 1,707 จุด ส่วนจุดต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 1,590 จุด รวมถึงคาดว่าต้นปี 2563 ดัชนีมีโอกาสไปถึง 1,750 จุดได้

ผุด กม.จัดระเบียบสล็อตบิน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณเที่ยวบินที่ทำการบินผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่กลับพบว่ามีบางสายการบินที่ไม่ทำการสล็อตที่ขออนุญาตไว้ รวมทั้งยังมีเที่ยวบินล่าช้า และยกเลิกเที่ยวบินเกินมาตรฐานที่กำหนด 20% ของสล็อต โดยบางฤดูกาลสูงถึง 60-70% ซึ่งการทำลักษณะแบบนี้ จะมีผลต่อการขออนุมัติสล็อตช่วงเดียวกันในปีถัดไป แต่มากกว่านั้น คือการตัดโอกาสของสายการบินอื่น ด้านนายจุฬา สุขมานพ ผู้อํานวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าหลายสายการบินไม่ทำการบินตามสล็อตที่ได้รับจัดสรร ในรายที่จงใจ กพท.ก็ได้เรียกคืนสล็อตบินมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลสล็อตเกิดผลเป็นรูปธรรม กพท.อยู่ระหว่างเตรียมออกกฎหมายมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยจัดทำร่าง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเวลาการเข้าออกสนามบินของอากาศยาน พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้จัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

แนวโน้มสินค้าเกษตรราคาสูง

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2562 จัดทำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์พบว่า ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1.25-4.44% อยู่ที่ 7,935-8,185 บาทต่อตัน เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหาข้าวขาดตลาด ทำให้ข้าวภายในประเทศมีราคาสูงมาก จึงได้ประกาศยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะส่งข้าวไปขายเพิ่มขึ้น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.37-2.63% อยู่ที่ 16,832-17,041 บาทต่อตัน เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสำคัญ โดยเฉพาะอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.50-5.70%

นักศึกษาจบใหม่เสี่ยงว่างงาน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานไทยว่า ขณะนี้การจ้างแรงงานของไทยที่เริ่มชะลอตัวลง จากแรงงานไทยประมาณ 37.6 ล้านคน คิดเป็น 56.5% ของประชากรทั้งหมด เนื่องจากปัญหาสงครามการค้า (เทรดวอร์) ที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว จนการส่งออกของไทยปี 2562 มีโอกาสติดลบ 1.5-2% ดังนั้น สิ่งที่ต้องจับตาคือความเสี่ยงของตลาดแรงงานปี 2563 จะมีมากขึ้นเมื่อนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้ามาในระบบอีก 5.24 แสนคนช่วงมีนาคม-เมษายน 2563 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 9.27% อาจต้องประสบกับภาวการณ์ว่างงานที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันพบว่าตลาดแรงงานในหลายภาค อาทิ ส่งออกการผลิต การบริการ โลจิสติกส์ ค้าปลีกและค้าส่ง อยู่ในช่วงชะลอตัว มีการลดการรับแรงงานใหม่ และบางส่วนมีการปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เอไอ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้การจ้างงานลดลงจึงเป็นสิ่งที่ต้องมองความเสี่ยง ดังนั้น รัฐบาลเองต้องประคับประคองด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการบริโภคภายใน

โอนเบี้ยคนชราเข้าบัญชีเงินฝาก

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางมีแนวทางดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ ยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ National e-Payment ภาครัฐ โดยจะขยายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง จากเดิมที่เคยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ จ.สิงห์บุรี และจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิใน จ.สมุทรสงคราม และ จ.อุทัยธานี ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะเริ่มทยอยจ่ายต่อไปจนครบ 76 จังหวัดภายในเดือนมกราคม 2563 สำหรับการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ต่ออายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว 5% เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต่ออายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563

บทความก่อนหน้านี้ส่องหัวใจ พระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ ‘อนันดา เอเวอริ่งแฮม’
บทความถัดไปผู้นำฮ่องกงเลิกแถลงนโยบายกลางคัน หลัง ส.ส.ฝ่ายค้านโห่ไล่จนสภาวุ่น