“เลขาฯชวน” เชื่อ “ชวน” จัดการได้ “เต้”ขอเวลา ฝ่ายค้านอิสระ ถกงบ 63

“เลขาฯชวน” เชื่อ “ชวน” จัดการได้ “เต้”ขอเวลา ฝ่ายค้านอิสระ ถกงบ 63 เผย ลดเวลาอภิปรายจาก 40 ชม.เหลือ 30 ชม. ได้ฝ่ายละ 15 ชม.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลซ์ เตรียมเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯเพื่อขอเวลาให้ฝ่ายค้านอิสระได้อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แยกจากเวลาของฝ่ายค้านและรัฐบาล เพื่อให้มีอิสระในการลงคะแนนว่า ในขณะนี้นายชวน ติดภารกิจร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 141 ที่กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย จะเดินทางกลับในวันที่ 17 ต.ค.จากนั้นจะขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เลย

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ทราบในขณะนี้มีการตกลงเวลาอภิปรายรวม 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมงและฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง จากเดิมที่คิดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 40 ชั่วโมงฝ่ายละ 20 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องไปจัดสรรเวลากันเอง ในส่วนของฝ่ายค้านอิสระที่ต้องการขอเวลา 10 นาทีสำหรับการอภิปรายนั้น คิดว่าน่าจะไปตกลงกับฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็เชื่อว่าคงมีการขอหารือในที่ประชุม ซึ่งประธานสภาฯก็คงจะใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร เนื่องจากเจตนาของฝ่ายค้านอิสระที่ต้องการทำหน้าที่ในสภาฯถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และการจัดสรรเวลาในอนาคตด้วย

บทความก่อนหน้านี้คำ ผกา | เด็กเขาไม่โง่
บทความถัดไป‘นิชนันท์’ เสียใจ อนค.ไม่พิจารณา ‘อดีต ส.ส.เป้า-ทีมงาน’ ลงเลือกตั้ง อบจ. ฝากผู้บริหารพรรคทบทวนการทำงาน