สาธารณสุข ชวนคนไทย ล้างมือตามหลักสุขอนามัยเพื่อความสะอาด

สาธารณสุข ชวนคนไทย ล้างมือตามหลักสุขอนามัยเพื่อความสะอาด

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร(กทม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. และผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ “มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All” เนื่องในวันล้างมือโลกประจำปี 2562 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้ประชาชนล้างมือเป็นประจำเพื่อลดเสี่ยงโรค

นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกในปีนี้ สธ. ได้รณรงค์ “มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All” สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ประชาชนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดสดและสถานที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร โดยจากการสำรวจของกรมอนามัยในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกประจำปี 2561 จำนวน 311 ราย พบว่าประชาชนมีการล้างมือทุกครั้ง มากที่สุด หลังออกจากห้องส้วมร้อยละ 95.24 รองลงมาคือ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ ร้อยละ 90.20  และหลังกลับจากนอกบ้านร้อยละ 70.89  โดยส่วนใหญ่มีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่มากที่สุดร้อยละ 86.36 ขณะที่มีเพียงร้อยละ 28.11 เท่านั้น ที่ทราบวิธีการล้างมือที่ถูกต้องว่ามี 7 ขั้นตอน

ทางด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง ได้แก่ 2 ก่อนคือ ก่อนทำอาหารและรับประทานอาหาร และ 5 หลัง คือหลังเข้าห้องส้วม หยิบจับ สิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้านด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง การล้างมือด้วยวิธีการข้างต้นถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี

บทความก่อนหน้านี้“วราวุธ” มั่นใจ งบปี 63 ผ่านฉลุย กำชับส.ส.ของพรรค เข้าประชุม-ศึกษารายละเอียด
บทความถัดไปแฉนายทุน ‘จีน-อินเดีย’ เล็งซื้อ 10 ร.ร.เอกชน ‘ครูตั้น-กนกวรรณ’ สั่ง ‘สช.’เฝ้าระวัง-ตรวจสอบ