‘พท.’จัด 70 ส.ส.ซักฟอกงบฯ63 ยุทธพงศ์ นำทีมชำแหละ งบฯมท.- มั่นคง

‘พท.’จัด 70 ส.ส.ซักฟอกงบฯ63 ยุทธพงศ์ นำทีมชำแหละ งบฯมท.- มั่นคง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้มีการให้ส.ส.ลงชื่อแสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.63 โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆหลายด้านกว่า 70 คน อาทิ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.ศรีสะเกษ นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย นายไตรรงค์ ติธรรม นาย ไชยา พรหมา นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ นายวิสาร เตชะธีรวัฒน์ นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นายจตุพร เจริญเชื้อ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อภิปรายภาพรวม

ขณะที่นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นางผ่องศรี แซ่จึง อภิปรายด้านสังคม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย อภิปรายนโยบายเร่งด่วนประชารัฐงบกลาง นายขจิตร ไชยนิคม นายธนกร ไชยกุล นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม อภิปรายด้านการศึกษา นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ นายโกศล ปัทมะ นายนิยม ช่างพินิจ นางเทียบจุฑา ขาวขำ อภิปรายเรื่องเกษตร นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายสมคิด เชื้อคง นางสกุณา สาระนันท์ นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ อภิปรายงบกระทรวงมหาดไทย และความมั่นคง
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อภิปรายงบกลาโหม นายเกษม อุประ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร น.ส.จิราพร สินธุไพร อภิปรายเรื่องเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นายการุณ โหสกุล อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ นายนิรมิต สุจารี อภิปรายเกี่ยวกับงบท้องถิ่น นางอนุรักษ์ บุญศล อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นแรงงาน นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อภิปรายเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อภิปรายงบฯกทม. นางมุกดา พงษ์สมบัติ อภิปรายงบฯสตรี เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะได้เวลาในการอภิปรายประมาณคนละ 7-8 นาที และรายชื่ออาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื้อหา และเวลา โดยคนที่ประสงค์จะอภิปรายได้เข้าสัมนากับแกนนำพรรค 1 ครั้งแล้วเมื่อวันสัมนาพท.ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา และในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน พท.(วิปฯพท.) และวิปฝ่ายค้าน เพื่อวางตัวบุคคล และแบ่งเวลาอีกครั้ง ก่อนจะประชุมส.ส.ของพรรคทั้งหมดร่วมกันในเวลา 15.00 น.

บทความก่อนหน้านี้“ผู้แทนนายกฯ” วางพวงมาลารำลึก “14 ตุลา” แนะ ถอดบทเรียน สร้างประโยชน์ให้ประเทศ
บทความถัดไป‘จุรินทร์’ ลั่น ประกันรายได้ยางพาราเข้า ครม.พรุ่งนี้ เตรียมจ่ายเงินส่วนต่าง 1-15 พ.ย.