‘สุริยะ’ตามความคืบหน้า2นิคมชายแดน

‘สุริยะ’ตามความคืบหน้า2นิคมชายแดน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา(เอสอีแซด) ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็นผู้รับผิดชอบจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมฯสงขลา นิคมฯสระแก้ว และนิคมฯตาก ว่า ภายหลังปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการการก่อสร้างนิคมฯสงขลา ระยะที่ 1 แล้ว หลังจากนี้เตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตาก โดยนิคมฯสระแก้ว ที่ปัจจุบันพัฒนาพื้นที่ครบ 100% และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และหลังจากนั้นจะตรวจเยี่ยมนิคมฯ ตาก ที่ปัจจุบันกำลังพัฒนาพื้นที่ โดยจะเร่งลงพื้นที่ทั้งหมดภายในปีนี้

“ภายในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจะลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมนิคมฯทั้ง 2 แห่ง ดูความคืบหน้าการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาพรวม หามาตรการส่งเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจดึงนักลงทุนเข้ามาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้แจงกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ตัดหลายหน่วยงานไม่ใช่แค่สธ.
บทความถัดไปกนอ.จัด2นิคมเอาใจต่างชาติตามนโยบายกระตุ้นลงทุน ไทยแลนด์ พลัส