“บิ๊กตู่”มอบนโยบายดูแลทหารผ่านศึก ตามความคืบหน้าสร้างที่พัก 319 ล้าน

“บิ๊กตู่” ประชุมสภาอผศ.ครั้งแรก มอบนโยบายดูแลทหารผ่านศึก ตามความคืบหน้าสร้างที่พักหมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา 319 ล้าน พร้อมรับทราบระเบียบอัดฉีดค่าครองชีพทหารผ่านศึก ลั่นต้องดูแล เพราะเขามีเกียรติดูแลประเทศชาติมา

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานประชุมสภาทหารผ่านศึก (อผศ.) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของพล.อ.ประยุทธ์ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก โดยมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน อย่างไรก็ตามก่อนพล.อ.ประยุทธ์ขึ้นห้องประชุม นายสำเริง นวลพุดซา นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย เดินทางมามอบแจกันดอกไม้ เพื่อให้กำลังใจพล.อ.ประยุทธ์ในการทำงาน โดยกล่าวว่าขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายกสภาทหารผ่านศึก ขอให้ทำงานผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และอยู่บริหารประเทศต่อไป ขณะที่นายกฯก็ให้กำลังใจกลับ และสอบถามว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันบ้าง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีวาระแจ้งเพื่อทราบที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยดังกล่าว จำนวน 319,580,000 บาท และเรื่องการแก้ไขระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการสวัสดิการเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษของอผศ. จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นใหม่ อาทิ กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม กรณีประสบภัย กรณีอุปสมบท กรณีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กรณีทำการสมรสครั้งแรก รวมทั้งการมอบของที่ระลึกกรณีปฏิบัติงานตั้งแต่ 15-25 ปีขึ้นไป เป็นต้น

จากนั้นเวลา 10.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้มอบนโยบายไปแล้ว ซึ่งก็ดำเนินการตามนั้น ฝากดูแลด้วย อันไหนทำได้ก็ทำ อันไหนทำไม่ได้ก็ต้องมาดูกัน

ขณะที่พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ฝากให้ดูแลทหารผ่านศึก ซึ่งปัจจุบันมีค่าตอบแทนเป็นระดับชั้นอยู่แล้ว โดยการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนนั้นเพื่อทำให้พวกเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการมอบนโยบายให้คณะกรรมการไปพิจารณาและให้เสนอกลับมายังอผศ.ว่าจะทำอย่างไรที่จะดูแลทหารผ่านศึกได้ดีขึ้น โดยนายกฯมาประชุมครั้งแรกก็ได้ให้แนวนโยบายว่าให้ดูแลความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ดูแลประเทศชาติมา เขามีเกียรติ เราก็ต้องดูแลให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ส่วนกรอบการพิจารณาเรื่องงบประมาณนั้นก็ให้ทางอผศ.พิจารณาตามกรอบงบประมาณประจำปี สำหรับเรื่องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นอยู่ในขั้นตอนของสภาฯ แล้วเราก็เตรียมไปนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯในวันที่ 17 ต.ค.นี้ โดยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็มีความพร้อมและเตรียมข้อมูลไว้อยู่แล้ว

บทความก่อนหน้านี้วิษณุ ชี้ ตั้งกมธ.วิสามัญงบปี63 ไม่ยาก แต่ละพรรคส่งชื่อมา คนนอกก็ได้
บทความถัดไปคืนคำพิพากษา ให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรม ให้ประชาชน / ฉบับประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562