“เพื่อไทย” เสนอตั้ง อนุ กมธ.ด้าน LGBT ผลักดันกม.ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หลากหลายทางเพศ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสมุดพรรคเพื่อไทย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประธานคณะรับเรื่องราวทุกข์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าหลังจากได้รับฟังข้อมูล จากข้อเสนอของแกนนำ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBT โดยมี นายกิตตินันท์ ธรมธัช แดนนี่เดอะบีช นายกสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทย นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ และคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และ คุณอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิชาวรักเพศเดียวกัน ตนมีความเห็นว่าควรจัดตั้ง อนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียม ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขึ้นในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส. จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทยเป็นประธาน ซึ่งในคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว มีตัวแทนของทุกพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายความรู้ประสบการณ์ หากนำข้อเสนอทั้งหมด ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือLGBT ที่เรียกร้องผลักดันมายาวนาน มาพิจารณาอย่างจริงจัง ในคณะอนุกรรมาธิการ น่าจะเกิดผลดี โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ์ รวมทั้ง มาตรา1448 ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสอย่างเท่าเทียม และ ร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศสภาพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง และที่สำคัญ พรรคเพื่อไทยจะได้เสนอให้เชิญแกนนำของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมเป็น คณะอนุกรรมาธิการของ LGBT ชุดดังกล่าวด้วย

 

เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเห็นว่าตัวแทนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ควรจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ต่างๆ ซึ่งจะสามารถสะท้อนข้อเท็จจริง ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้มีกฎหมายที่จะสนองประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้มากที่สุด จะได้ดำรงตนอย่างมีความสุข มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม และจะเป็นประชากรที่มีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างเต็มที่.

บทความก่อนหน้านี้อนุทิน ปัดสารตัวใหม่ แทนพาราควอตฯ ไม่เอื้อนายทุน ลั่น ภท.ไม่มีนายทุนมีอิทธิพล
บทความถัดไปคลังเตือนผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ล็อตแรกใช้จ่ายเงินบางส่วนก่อนถูกตัดสิทธิ 14 วัน เคาะเฟส 2 สัปดาห์นี้