“สมัชชาคนจน” แถลงจี้รัฐบาล ต้องเจรจาอย่างเสมอหน้า เสนอ “จุรินทร์” นั่งหัวโต๊ะ ตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สมัชชาคนจน องค์การภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนชายขอบ ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปยังทำเนียบรัฐบาล ได้ออก แถลงการณ์สมัชชาคนจนฉบับที่ 2 โดยขอเรียกร้องระบุว่า

เราต้องการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเสมอหน้า

ตามที่สมัชชาคนจนได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และขอนัดหมายการเจรจาการแก้ไขปัญหาในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนัดหมายสมัชชาคนจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอต่อสมัชชาคนจน ให้ใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ

ทางสมัชชาคนจนเล็งเห็นว่ากลไกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นกลไกโครงสร้าง “แบบเสื้อโหล” ไม่มีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาร่วมเป็นกรรมการ มีแต่ฝ่ายข้าราชการที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับสมัชชาคนจน และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น ทางสมัชชาคนจนจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ให้มีการเปิดเจรจา “อย่างเสมอหน้า” โดยให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเจรจา และให้มีอำนาจในการตัดสินใจที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งมีความยึดโยงกับประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ควบคุมดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสมัชชาคนจน ด้วยเหตุนี้ ทางสมัชชาคนจนมีความจำเป็นต้องออกมารณรงค์เรียกร้องเพื่อให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเสมอหน้ากันระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาลตามข้อเสนอข้างต้น

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อไทย” แนะ “ประยุทธ์” หยุดหลอกตัวเอง ไทยเศรษฐกิจดี หลังคนตกงานเพิ่มกว่า 4 แสน
บทความถัดไปสภานายจ้างฯชี้ ตลาดแรงงานปี 63 เสี่ยงหนัก หวั่นเลิกจ้างเพียบ พิษเทรดวอร์ส่อส่งออกติดลบ