“มนัญญา” ร่วมผู้แทน 4 ภาคส่วน เดินหน้าแบน 3 สารเคมีอันตราย ลั่น! 1 ธ.ค.นี้ พร้อมยกเลิกจำหน่ายทั้งหมด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน 4 ภาคส่วน เพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิก 3 สารเคมี คือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ว่า ที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 1 เสียง เนื่องจาก น.ส.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ไม่เข้าประชุม ส่วนตนงดออกเสียง เห็นชอบให้ยกระดับสารเคมีเกษตร 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 คือ วัตถุอันตรายห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง และมีมติให้ยกเลิกการนำเข้าและจำหน่ายสารทั้ง 3 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นี้ โดยผู้แทนของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้แสดงจุดยืนที่จะขอให้มีการลงมติโหวตอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้วย

“มติครั้งนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศซึ่งปกติของขวัญปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม แต่ในครั้งนี้ รัฐบาลให้เป็นของขวัญกับประชาชนทันที เพราะต่อไปในเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป คนไทยไปเที่ยวที่ไหน มีพืชพันธ์ธัญญาหารปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์ให้กับสุขภาพคนไทย ในเรื่องนี้ กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการ ไม่ต้องกลัวว่าต้องขึ้นศาลเพราะถ้าต้องขึ้นดิฉันจะไปด้วยเพราะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในครั้งนี้ดิฉันมีความพอใจระดับหนึ่ง แต่หน้าที่ยังไม่จบ ต้องอีก 3-4 วัน ถึงจะสำเร็จถือเป็นชัยชนะของคนไทยร่วมกัน” นางสาวมนัญญากล่าว

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณาสารเคมี 3 ชนิดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 เนื่องจากเป็นนโยบายของ นางสาวมนัญญา ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ประกอบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข ซึ่งเปรียบเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่มีนโยบายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การพิจารณายกเลิก ต้องมีข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์และมีความชัดเจน ครบถ้วน รอบด้าน ว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงมีมติตามที่ประชุมให้ยกระดับสารเคมีเป็นประเภทที่ 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้มีมติเห็นชอบ ทั้ง 9 เสียง ประกอบด้วย พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข, พญ.ชุลีกร ธนธิติกร นพ.ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, น.ส.สุภาวดี ทับทิม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สังกัดนิคมชะอำ จ.เพชรบุรี, น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม, น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, น.ส.วิไลวรรณ พรหมคำ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษารมช.กษ. และนายมนตรี ปาป้อง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : ​​กัมปนาท เสียงปืน จากยะลา ผลสะเทือนจาก “รัฐประหาร”
บทความถัดไปทบ.จัดแถวรับ’บิ๊กตู่’ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย 9 ต.ค.