ครม. เห็นชอบแก้ร่างกม.ขรก.ตุลาการศาลยุติธรรม สว.หมดสิทธิ์ลงมติถอดถอน

ครม. เห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ส.ว.หมดสิทธิ์ลงมติถอดถอนขรก.ตุลาการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการตุลาการ จากเดิมที่ข้าราชการตุลาการสามารถพ้นจากตำแหน่งโดยสมาชิกวุฒิสภา(สว.)มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้ ส.ว.ไม่มีอำนาจในการลงมติถอดถอนข้าราชการตุลาการออกจากตำแหน่งแล้ว โดยข้าราชการตุลาการสามารถพ้นจากตำแหน่งได้เพียง 3 กรณี ประกอบด้วย 1.เสียชีวิต 2.เกษียณอายุราชการ 3.พ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ จากเดิมที่ต้องขอกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง แต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้แก้ไขเป็นการกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฏฐพล’ เผย ครม.เห็นชอบคืนอัตราเกษียณข้าราชการครู ร.ร.ขนาดเล็ก 525 อัตรา
บทความถัดไปครม.เคาะ จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมบ้านละ 5 พัน ให้ “ธ.ออมสิน” จ่ายผ่านพร้อมเพย์