เผยสัดส่วนกมธ.วิสามัญพิจารณางบปี63 ฝ่ายรัฐบาล รวมครม. 39 คน ฝ่ายค้าน 24 คน

เผยสัดส่วนกมธ.วิสามัญพิจารณางบรายจ่ายปี’63 ครม.15-ฝ่ายค้าน 24-รัฐบาล 24 ชี้ คุณสมบัติกมธ. มีความรู้-แม่นยำเนื้อหา-มีเวลา ไม่พลาดลงมติสำคัญ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ประเด็นที่ทำให้ครม.เลื่อนการประชุมจากวันอังคารที่ 8 ตุลาคม มาเป็นวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตัวเลขไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่แถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยที่ประชุมครม. วันนี้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบงบประมาณ รวม 35 เล่ม ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ขณะเดียวกัน ครม.ยังเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งกมธ.วิสามัญฯ มีทั้งหมด 63 คน แบ่งเป็นสัดส่วนครม. 15 คน ฝ่ายค้าน 24 คน และฝ่ายรัฐบาล 24 คน โดยในสัดส่วนครม. มีรายชื่อหลักได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนอีก 12 รายจะเป็นการพิจารณาในลำดับต่อไป

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในครม.แล้วว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นกมธ.วิสามัญได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแม่นยำ และเป็นบุคคลที่มีเวลา เพราะหากมีการลงมติในมาตราใดแล้วตัวแทนคณะรัฐบาลไม่อยู่ อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงต้องรอการพิจารณากรรมการอีก 12 ท่านต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ ชี้ ฝ่ายค้านมีสิทธิแจ้งความ “มทภ.4-กอ.รมน.” ลั่นให้ว่าไปตามหลักฐาน
บทความถัดไป“ธนกร” เหน็บ ถ่ายรูปคู่”โจชัวหว่อง” อย่าคิดปลุกม็อบเหมือนฮ่องกง