ก.อุตสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีก3,293ล้านบาท หวานช่วยฤดูใหม่แน่

ก.อุตสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยงวดสุดท้าย 3,293 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต จำนวน 50 บาทต่อตันอ้อย รายละไม่เกิน 5,000 ตัน ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ในวงเงินงบประมาณ 6,500 ล้านบาท ว่า ได้สั่งจ่ายเงินงวดที่ 2 วงเงิน 3,293 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ชาวไร่อ้อยที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 160,281 ราย หลังจากช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล(สอน.) ได้จ่ายเงินงวดที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 149,150 ราย วงเงิน 3,203 ล้านบาท

“สำหรับมาตรการช่วยเหลือในปี 2563 มีแน่นอน แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทาง อาจจะพิจารณาในหลักการเดิมที่เคยให้ความช่วยเหลือในปีที่ผ่านมา”นายกอบชัยกล่าว

นายกอบชัยกล่าวว่า กระทรวงกำลังดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจฐานชีวภาพ หรือ ไบโอ อีโคโนมี ขยายต่อห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าเกษตร เพื่อแก้ปัญหาปริมาณอ้อยและน้ำตาลล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพลาสติกชีวภาพ สารให้ความหวานที่มีแคลอรี่ต่ำอย่างสารซอร์บิทอล และสารไอโซมอล์ท รวมถึงการวิจัยจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอย่างอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

บทความก่อนหน้านี้“เฉลิมชัย ท้า คนเปิดเผยข้อมูลเจรจาเอกชนข้ามชาติ แลกการไม่แบน 3 สาร ขอนัด 3 รมต.3 กระทรวง แถลงแบนพร้อมกัน”
บทความถัดไปชักจบไม่สวย! โสมแดงลั่นเลิกคุยสหรัฐ อย่ามาโมเมหวังคะแนนเสียง