สรรพสามิตเผยสถิติจับกุมพบละเมิดกฎหมายสุรา-ยาสูบสูงสุดเกือบ 3 หมื่นคดี

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

สำหรับจากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 – 2563 (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 375 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.4 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 193 คดี ค่าปรับ 2.08 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 122 คดี ค่าปรับ 4.80 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 34 คดี ค่าปรับ 0.20 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.24 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 773.011 ลิตร ยาสูบ จำนวน 13,145 ซอง ไพ่ จำนวน 5,868 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 4,130.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน

ทั้งนี้สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 3 ตุลาคม 2562 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 34,809 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 543.39 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 19,832 คดี ค่าปรับ 183.94 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 10,054 คดี ค่าปรับ 228.90 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 796 คดี ค่าปรับ 7.72 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,720 คดี ค่าปรับ 50.88 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 2.05 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,647 คดี ค่าปรับ 33.44 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 657 คดี ค่าปรับ 36.46 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 285,164.045 ลิตร ยาสูบ จำนวน 527,321 ซอง ไพ่ จำนวน 43,465 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,687,903.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 32,440 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,668 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”นายณัฐกร กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้“โจชัว หว่อง” โชว์ภาพถ่ายคู่กับ “ธนาธร” ที่ฮ่องกง
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมช่วยภัยน้ำท่วม​ กำชับหน่วยงานเร่งฟื้นฟู-เยียวยาปชช.​